ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 5 mai 1997privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 15 mai 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Pierderile înregistrate de Agenția Naționala a Produselor Agricole - R.A., din activitatea anilor 1994, 1995 și 1996, potrivit bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 1996, auditat în condițiile prevăzute la art. 2 din prezenta ordonanță de urgență, se vor regulariza, în anul 1997, în limita sumei de 172 miliarde lei, după cum urmează:– minimum 34 miliarde lei din fondul de rezerva al Agenției Naționale a Produselor Agricole - R.A., rezultat, îndeosebi, din reevaluarea stocurilor de grâu existente la 3 iulie 1996, în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a legii pentru aprobarea ordonanței de urgenta;– maximum 138 miliarde lei, prin preluarea la datoria publică interna a statului. (la 27-01-1998, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 33 din 20 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 27 ianuarie 1998 )  +  Articolul 2Bilanțurile contabile încheiate la 31 decembrie 1996 și la 31 martie 1997 vor fi auditate de o firma autorizata potrivit legii și stabilită prin licitație publică. Costurile implicate vor fi suportate de Agenția Naționala a Produselor Agricole - R.A.  +  Articolul 3Preluarea la datoria publică interna în limita sumei prevăzute la art. 1 se va efectua de către Ministerul Finanțelor prin contractarea de împrumuturi de stat de la băncile comerciale care au creditat activitatea Agenției Naționale a Produselor Agricole - R.A., în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Împrumutul se va contracta pe o perioadă de 5 ani, va fi garantat cu titluri de stat și se va rambursa la scadenta. Titlurile de stat vor fi negociabile și purtătoare de dobânda, a carei rata se va situa la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadența la 91 de zile, lansata de Ministerul Finanțelor anterior perioadei pentru care se calculează și se plătește dobânda. Dobânda se calculează și se plătește trimestrial din sumele prevăzute cu aceasta destinație în bugetul de stat.Operațiunile privind contractarea și derularea împrumutului se vor efectua prin Banca Naționala a României, care acționează în calitate de agent al statului. (la 27-01-1998, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 33 din 20 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 27 ianuarie 1998 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 27-01-1998, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 33 din 20 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 27 ianuarie 1998 )  +  Articolul 5La data aprobării prezentei ordonanțe de urgență se abroga Ordonanța Guvernului nr. 42/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și alimentației,
  Dinu Gavrilescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
   +  Anexă
  SITUAȚIA
  sumelor de preluat la datoria internă,
  conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1997
  - mii lei -
  Banca comercială creditoare Suma de preluat la datoria publică interna
  1. Banca Agricolă - S.A. 2. Banca Română de Dezvoltare - S.A. 128.769.451 6.277.585
  TOTAL: 135.047.036
  (la 27-01-1998, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 33 din 20 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 27 ianuarie 1998 )
  ----------