HOTĂRÂRE nr. 540 din 22 iunie 2000privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 20 iulie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale prevederilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă încadrarea în categorii functionale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, potrivit anexelor nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-4 se publică ulterior.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  p. Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Sorin Frunzaverde
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  București, 22 iunie 2000.Nr. 540.  +  ANEXEANEXEprivind încadrarea în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice