HOTĂRÂRE nr. 36 din 10 septembrie 2019pentru alegerea președintelui Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 septembrie 2019  Notă
  Prin DECIZIA nr. 25 din 22 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 17 februarie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate, constatând că Hotărârea Senatului nr. 36/2019 pentru alegerea președintelui Senatului este neconstituțională.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 17 februarie – 1 aprilie 2020, dispozițiile Hotărârii Senatului nr. 36/2019 pentru alegerea președintelui Senatului au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 2 aprilie 2020.
  În temeiul dispozițiilor art. 64 alin. (2) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 23 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul senator Teodor-Viorel Meleșcanu se alege în funcția de președinte al Senatului.Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în ședința din 10 septembrie 2019.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA
  București, 10 septembrie 2019.Nr. 36.-----