HOTĂRÂRE nr. 1/H din 3 septembrie 2019privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și a aparatului de lucru al acestora
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 4 septembrie 2019    Având în vedere prevederile art. 13-26 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 7-15 și art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,văzând prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019,în temeiul art. 16 alin. (8) și al art. 17 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și a aparatului de lucru al acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Biroului Electoral Central,
    Adina-Georgeta Nicolae
    București, 3 septembrie 2019.Nr. 1/H.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și a aparatului de lucru al acestora