HOTĂRÂRE nr. 25 din 30 august 2019privind modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 65 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, alegătorului care își exercită dreptul de vot pe baza cărții de identitate sau a cărții electronice de identitate i se aplică pe aceasta, după exercitarea dreptului de vot, un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT“ și data scrutinului. Timbrul autocolant se aplică pe versoul cărții de identitate, respectiv al cărții electronice de identitate, de către președintele biroului electoral al secției de votare sau, după caz, de către membrul biroului electoral al secției de votare desemnat de acesta.(2) Modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate sau pe cartea electronică de identitate, astfel încât să nu se poată detașa.  +  Articolul 2(1) Timbrele autocolante se predau prefecților, pe bază de proces-verbal, cu cel puțin 7 zile înainte de data votării.(2) Timbrele autocolante pentru secțiile de votare organizate în străinătate se predau Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, cu cel puțin 7 zile înainte de prima zi a votării în străinătate. (3) Președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, predă pe bază de proces-verbal timbrele autocolante secțiilor de votare din străinătate, cu cel puțin 2 zile înainte de prima zi a votării. (la 04-10-2019, sintagma: ziua de referință a fost înlocuită de Articolul 13 din HOTĂRÂREA nr. 33 din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 04 octombrie 2019 ) (4) Prefecții, împreună cu primarii, predau, pe bază de proces-verbal, timbrele autocolante președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor.(5) După încheierea votării, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare predau prefecților timbrele autocolante neutilizate. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate predau timbrele autocolante neutilizate șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare.  +  Articolul 3Timbrele autocolante au același format și se imprimă cu litere de aceeași mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală, într-un număr mai mare cu 10% decât cel al alegătorilor posesori de cărți de identitate și al numărului estimat al alegătorilor care se vor prezenta la vot în secțiile de votare din străinătate la ambele tururi de scrutin.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 30 august 2019.Nr. 25.  +  ANEXĂ
  MODELUL^1)
  timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
  ^1) Modelul timbrului autocolant este reprodus în facsimil.NOTĂ:Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „VOTAT 2019 P“ și „...../...../.....*)“ are o latură de 20 mm.*) Se înscrie data votării.
  ------