ORDIN nr. 165 din 17 iulie 2019privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019    Având în vedere prevederile art. 18 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 și 39 bis din 16 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. are obligația de a publica anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin pe pagina proprie de internet.  +  Articolul IIISocietatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 17 iulie 2019.Nr. 165.  +  Anexe nr. 1-2ANEXEprivind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în DomeniulEnergiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului național detransport al gazelor naturale