ORDIN nr. 2.730 din 13 august  2019pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene și ministrului finanțelor publice nr. 698/1.425/2016
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.266 din 9 iulie 2019
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.730 din 13 august 2019
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019    ORDIN nr. 1.266 din 9 iulie 2019