ORDIN nr. 1.191 din 26 august 2019privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecției de siguranță rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecțiilor de siguranță rutieră, a listei cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, a modelului legitimației nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională a contravențiilor, dotării și inscripționării autovehiculelor de inspecție și control, precum și a echipamentelor necesare efectuării inspecțiilor de siguranță rutieră
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (8) și art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecției de siguranță rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecțiilor de siguranță rutieră, a listei cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, a modelului legitimației nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională a contravențiilor, dotării și inscripționării autovehiculelor de inspecție și control, precum și a echipamentelor necesare efectuării inspecțiilor de siguranță rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 19 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  București, 26 august 2019.Nr. 1.191.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 606/2017)
  LISTA
  cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecție de siguranță rutieră, prin lucrări de intervenții generale
  executate de administratorul drumului, precum și termenele de executare a acestora
  Tipuri de lucrări de intervenții generale ce pot constitui dispoziții în rapoartele de inspecție de siguranță rutierăTermenele de executare
  I. SEMNALIZARE VERTICALĂ ȘI MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE
  1.1 Refacere/Înlocuire sau reparație, după cazMaximum 45 de zile lucrătoare
  1.2 Completare*Maximum 60 de zile lucrătoare
  II. SEMNALIZARE ORIZONTALĂ ȘI BUTONI REFLECTORIZANȚI
  2.1 Refacere/Înlocuire, după cazMaximum 45 de zile lucrătoare
  2.2 Completare*Maximum 60 de zile lucrătoare
  III. PARAPETE METALIC
  3.1 Refacere/Înlocuire sau reparație, după caz Maximum 45 de zile lucrătoare
  3.2 Completare*Maximum 45 de zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 0,1 km/zi lucrătoare pentru execuție
  Tipuri de lucrări de intervenții generale ce pot constitui dispoziții în rapoartele de inspecție de siguranță rutierăTermenele de executare
  IV PARAPETE BETON 
  4.1 Refacere/Înlocuire sau reparație, după cazMaximum 60 de zile lucrătoare
  4.2 Completare*Maximum 45 de zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 0,1 km/zi lucrătoare pentru execuție
  V. PARAPETE PE CABLU
  5.1 Refacere/Înlocuire sau reparație, după cazMaximum 60 de zile lucrătoare
  5.2 Completare*Maximum 45 de zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 0,1 km/zi lucrătoare pentru execuție
  VI. PARAPETE PIETONAL
  6.1 Refacere/Înlocuire sau reparație, după cazMaximum 60 de zile lucrătoare
  6.2 Completare*Maximum 60 de zile lucrătoare
  VII. INTERSECȚII
  7.1 Reparații pentru aducerea la starea funcționalăMaximum 45 de zile lucrătoare
  7.2 Reparații echipamente de semnalizare luminoasă/sonoră și semaforizareMaximum 60 de zile lucrătoare
  VIII. SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT
  8.1 Înlocuire/Reparare STIMaximum 90 de zile lucrătoare
  IX. MOBILIER STRADAL
  9.1 Rearanjare/Dezafectare mobilier stradal în vederea creșterii siguranței rutiere Maximum 30 de zile lucrătoare
  X. ILUMINAT
  10.1 Înlocuire/Reparare elemente componente ale sistemului de iluminatMaximum 30 de zile lucrătoare
  10.2 Completare* sistem de iluminatMaximum 90 de zile lucrătoare
  XI. ASIGURARE VIZIBILITATE
  11.1 Dezafectarea mijloacelor de publicitate care diminuează vizibilitateaMaximum 45 de zile lucrătoare
  11.2 Relocare indicatoare de circulație care diminuează vizibilitateaMaximum 30 de zile lucrătoare
  11.3 Toaletare vegetații care afectează vizibilitatea Maximum 30 de zile lucrătoare
  XII. REFACERE ZONE DETERIORATE DIN CAROSABIL
  12.1 Refacere covor asfaltic pe zone degradateMaximum 60 de zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 1 km/zi lucrătoare pentru execuție
  12.2 Reparare degradări de tip groapă Maximum 30 de zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 1 km/zi lucrătoare pentru execuție
  XIII. REFACERE ACOSTAMENTE
  13.1 Refacere acostamente pe un sens de circulație Maximum 30 de zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 3 km/zi lucrătoare pentru execuție
  XIV. REFACERE ȘANȚURI ȘI RIGOLE PENTRU ASIGURAREA SCURGERII APELOR PLUVIALE
  14.1 Curățarea șanțurilor, rigolelor, canalelor pe un sector cu lungimea de maximum 1 km/sens de circulațieMaximum 30 de zile lucrătoare
  14.2 Curățarea șanțurilor, rigolelor, canalelor pe un sector cu lungimea mai mare de 1 km/sens de circulație Maximum 45 de zile lucrătoare
  14.3 Refacerea șanțurilor sau rigolelor carosabile pe un sector cu lungimea de maximum 1 km/sens de circulațieMaximum 45 de zile lucrătoare
  14.4 Refacerea șanțurilor sau rigolelor carosabile canalelor pe un sector cu lungimea mai mare de 1 km/sens de circulațieMaximum 60 de zile lucrătoare
  14.5 Decolmatare gură scurgere ape pluvialeMaximum 15 zile lucrătoare
  XV. OBSTACOLE DIN AMPRIZA DRUMULUI
  15.1 Eliminarea obstacolelor sau protejarea elementelor care constituie obstacole din ampriza drumului Maximum 45 de zile lucrătoare
  * „Completare“ este definită ca lucrarea de intervenție prin care se adaugă/montează/aplică/amplasează elemente componente de infrastructură rutieră acolo unde sunt necesare pentru eliminarea riscurilor/neconformităților.
  -----