DECRET nr. 675 din 29 august 2019privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Cultural
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 7 lit. A și B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, precum și ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,cu prilejul Zilei Limbii Române,în semn de apreciere pentru activitatea meritorie pusă în slujba creației literare românești, pentru talentul și profesionalismul de care au dat dovadă de-a lungul activității lor,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A „Literatura“:– domnului Daniel Cristea-Enache, conferențiar universitar la Facultatea de Litere a Universității din București;– domnului Angelo Mitchievici, profesor universitar abilitat la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius“ din Constanța.  +  Articolul 2Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa a III-a, categoria A „Literatura“:– domnului Ion Cepoi, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;– doamnei Carmen Gabriela Gheorghișor, lector universitar la Facultatea de Litere a Universității din Craiova.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  București, 29 august 2019.Nr. 675.-----