DECIZIE nr. 10 din 26 august 2019privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019    În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată, și ale art. 83 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,președintele Senatului d e c i d e:  +  ARTICOL UNICSe convoacă Senatul în a doua sesiune ordinară a anului 2019, în ziua de luni, 2 septembrie 2019, ora 16,00.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
    București, 26 august 2019.Nr. 10.-----