HOTĂRÂRE nr. 630 din 27 august 2019privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 28 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  București, 27 august 2019.Nr. 630.  +  ANEXĂ
  PROGRAMUL CALENDARISTIC
  pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019
  Nr. crt.Termenul de realizare a acțiunii, prevăzut de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareDescrierea acțiuniiAutoritatea sau persoana care realizează acțiuneaModalitatea de realizare a acțiunii
  01234
  1.Cu cel puțin 75 de zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 28 august 2019 Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareIntrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor
  2.Cu două zile înainte de tragerea la sorți a celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor face parte din Biroul Electoral Central, până cel mai târziu la data de: 29 august 2019 Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștință publică a datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor face parte din Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițiePrin mass-media
  3.În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 30 august 2019 Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea celor 5 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție în Biroul Electoral CentralPreședintele Înaltei Curți de Casație și JustițiePrin tragere la sorți, dintre judecătorii în exercițiu ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
  4.În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central, cel mai târziu la data de: 31 august 2019 Art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAlegerea președintelui Biroului Electoral Central și a locțiitorului acestuiaJudecătorii desemnați în Biroul Electoral CentralPrin vot secret
  5.În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 1 septembrie 2019 Art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareConstituirea Biroului Electoral Central cu președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente și cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentarPreședintele Biroului Electoral CentralProces-verbal
  6.În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 1 septembrie 2019 Art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României, a bugetului și a cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării și desfășurării scrutinului, precum și a măsurilor care trebuie luate de autoritățile publice centrale și locale pentru buna organizare și desfășurare a alegerilorGuvernul, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor InternePrin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  7.În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 1 septembrie 2019 Art. 65 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareStabilirea modelelor următoarelor documente: a) modelul propunerii de candidatură și modelul cererii de renunțare la candidatură; b) modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare și modelul extrasului din listele electorale; c) modelele ștampilei Biroului Electoral Central, ștampilei biroului electoral județean, ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București, ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, ștampilei de control a secției de votare, ștampilei cu mențiunea „VOTAT“ și timbrului autocolant, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora; d) modelul buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din țară, modelul buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din străinătate și modelul buletinului de vot prin corespondență, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora; e) modelele proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votăriiAutoritatea Electorală PermanentăPrin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  8.În cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 2 septembrie 2019 Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de formare și componența Biroului Electoral CentralFormațiunile politice care participă la alegeri și candidațiiÎn scris
  9.În termen de 24 de ore de la data completării Biroului Electoral Central cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente și ai partidelor politice parlamentare, cel mai târziu la data de: 2 septembrie 2019 Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDepunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei alianțe electoralePartidele politice componente ale alianțeiÎn scris
  10.În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 3 septembrie 2019 Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de formare și componenței Biroului Electoral CentralÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  11.În termen de 3 zile de la data constituirii Biroului Electoral Central în componența prevăzută la art. 16 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 3 septembrie 2019 Art. 16 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAdoptarea regulamentului de organizare și funcționare, obligatoriu pentru toate birourile electorale și aparatul tehnic auxiliar al acestoraBiroul Electoral CentralPrin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  12.În termen de 24 de ore de la înregistrarea protocolului, cel mai târziu la data de: 3 septembrie 2019 Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAdmiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianței electoraleBiroul Electoral CentralPrin decizie, pronunțată în ședință publică
  13.În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de: 4 septembrie 2019 Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleOrice persoană fizică sau juridică interesatăÎn scris
  14.În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de: 4 septembrie 2019 Art. 6 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleSemnatarii protocoluluiÎn scris
  15.În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 5 septembrie 2019 Art. 6 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  16.Cu cel puțin 24 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de: 5 septembrie 2019 Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAnunțarea datei la care se va efectua tragerea la sorți a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătatePreședintele tribunaluluiPrin presă
  17.Până la desemnarea judecătorilor în birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de: 5 septembrie 2019 Art. 66 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAsigurarea sediilor birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătatePrefecții și președinții consiliilor județene, respectiv primarii împreună cu prefecții. Ministerul Afacerilor Externe
  18.În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 6 septembrie 2019 Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareComunicarea către Biroul Electoral Central a numărului alegătorilor cu domiciliul în România înscriși în Registrul electoral Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului estimat de buletine de vot necesare pentru secțiile de votare din străinătateAutoritatea Electorală Permanentă Ministerul Afacerilor ExterneÎn scris
  19.În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 6 septembrie 2019 Art. 40 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareStabilirea regulilor de desfășurare prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui RomânieiConsiliul Național al AudiovizualuluiPrin decizie
  20.În termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 6 septembrie 2019 Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea judecătorilor în biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătatePreședintele tribunaluluiÎn ședință publică, prin tragere la sorți, direct pe funcții
  21.În termen de 24 de ore de la constituirea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de: 7 septembrie 2019 Art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareCompletarea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții Autorității Electorale PermanenteBirourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătateProces-verbal
  22.În cel mult două zile de la expirarea termenului de constituire a birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de: 8 septembrie 2019 Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătateFormațiunile politice care participă la alegeri și candidațiiÎn scris
  23.În cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 9 septembrie 2019 Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind modul de formare și componența biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătateBiroul Electoral CentralPrin decizie definitivă
  24.Până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, cel mai târziu la data de: 11 septembrie 2019 Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnregistrarea în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul formularului on-line, aflat pe site-ul Autorității Electorale PermanenteAlegătorul care dorește să voteze în străinătate
  25.În termen de 15 zile de la începerea perioadei electorale, cel mai târziu la data de: 11 septembrie 2019 Art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareÎnregistrarea ca alegător prin corespondențăAlegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătatePrin înscrierea în formularul on-line aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente
  26.În cel mult 5 zile de la data înregistrării alegătorului prin corespondență, cel mai târziu la data de: 15 septembrie 2019 Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareVerificarea datelor furnizate de alegătorul prin corespondențăAutoritatea Electorală Permanentă
  27.În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 17 septembrie 2019 Art. 6 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareÎntocmirea listelor electorale permanente pentru votul prin corespondență, în format electronic, pe baza datelor și informațiilor furnizate prin formularele on-lineAutoritatea Electorală Permanentă
  28.În termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 18 septembrie 2019 Art. 6 alin. (3) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioarePunerea listelor electorale pentru votul prin corespondență la dispoziția Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.Autoritatea Electorală Permanentă
  29.Cu cel puțin 4 zile înaintea datei la care expiră termenul de depunere a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 19 septembrie 2019 Art. 6 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDepunerea la Biroul Electoral Central a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electoralePartidele politice componente ale alianțeiÎn scris
  30.În termen de 24 de ore de la înregistrarea acordului, cel mai târziu la data de: 20 septembrie 2019 Art. 6 alin. (3) și (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAdmiterea sau respingerea acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleBiroul Electoral CentralPrin decizie, pronunțată în ședință publică
  31.În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de admitere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de: 21 septembrie 2019 Art. 6 alin. (4) și (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații împotriva deciziei Biroului Electoral Central de admitere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleOrice persoană fizică sau juridică interesatăÎn scris, la Înalta Curte de Casație și Justiție
  32.În termen de 24 de ore de la afișarea deciziei de respingere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electorale, cel mai târziu la data de: 21 septembrie 2019 Art. 6 alin. (5) și (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații împotriva deciziei Biroului Electoral Central de respingere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleSemnatarii protocoluluiÎn scris, la Înalta Curte de Casație și Justiție
  33.În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 22 septembrie 2019 Art. 6 alin. (6) și (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere sau respingere a acordului de desființare a protocolului de constituire a unei alianțe electoraleÎnalta Curte de Casație și JustițieHotărâre definitivă
  34.Până cel mai târziu cu 50 de zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de: 22 septembrie 2019, ora 24,00 Art. 27 alin. (1) și (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDepunerea candidaturilorPartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independențiÎn scris, la Biroul Electoral Central
  35.Odată cu depunerea candidaturii, cel mai târziu la data de: 22 septembrie 2019, ora 24,00 Art. 30 alin. (1), art. 27 alin. (1) și (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareComunicarea către Biroul Electoral Central a semnelor electoralePartidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independențiÎn scris și în format electronic
  36.În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, cel mai târziu la data de: 23 septembrie 2019 Art. 27 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnaintarea către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a declarațiilor pe propria răspundere ale candidaților în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrători ai Securității sau de colaboratori ai acesteiaBiroul Electoral CentralÎn scris
  37.După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor: 23 septembrie 2019 Art. 36 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareStabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaților la serviciile publice de radio și televiziuneBirourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanții serviciilor publice de radio și televiziune și cu participarea candidaților
  38.În termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturii, cel mai târziu la data de: 24 septembrie 2019 Art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după cazBiroul Electoral CentralPrin decizie
  39.În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 25 septembrie 2019 Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după cazCandidații, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și alegătoriiÎn scris la Curtea Constituțională
  40.În termen de 48 de ore de la înregistrarea candidaturilor, cel mai târziu la data de: 26 septembrie 2019 Art. 27 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștință publică a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ale candidaților înregistrațiBiroul Electoral CentralPrin publicare pe pagina proprie de internet
  41.În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 26 septembrie 2019 Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, după cazCurtea ConstituționalăPrin hotărâri definitive, ce se comunică de îndată Biroului Electoral Central și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  42.Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 26 septembrie 2019 Art. 29 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareRenunțarea la candidaturăCandidațiiDeclarație pe propria răspundere, ce se depune la Biroul Electoral Central
  43.După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, cel mai târziu la data de: 26 septembrie 2019 Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareStabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoralPrimariiPrin dispoziție care se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei
  44.În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, prevăzut la art. 31 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 27 septembrie 2019 Art. 31 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareRămânerea definitivă a candidaturilor și a semnelor electorale Comunicarea către birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a candidaturilor și semnelor electorale definitive, în ordinea în care au fost depuseBiroul Electoral CentralProces-verbal Candidaturile și semnele electorale definitive sunt aduse la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, la sediile birourilor electorale constituite, precum și prin intermediul mass-mediei, în ordinea în care au fost depuse.
  45.În cel mult 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de 28 septembrie 2019 Art. 13 alin. (2) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioarePrezentarea machetei buletinului de vot prin corespondență membrilor Biroului Electoral Central Regia Autonomă „Monitorul Oficial“Proces-verbal
  46.În 48 ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor 29 septembrie 2019 Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareStabilirea ordinii de înscriere în buletinul de vot Comunicarea ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaților și a semnelor electorale ale acestora către Curtea Constituțională și Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ Aducerea la cunoștință publică a ordinii de înscriere în buletinul de vot prin intermediul serviciilor publice de radio și televiziune, precum și prin afișare pe pagina de internetBiroul Electoral CentralPrin tragere la sorți În scris
  47.În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 29 septembrie 2019 Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareComunicarea către Biroul Electoral Central a numelui și prenumelui reprezentanților formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidațiFormațiunile politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidațiÎn scris
  48.În termen de cel mult 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 29 septembrie 2019 Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareComunicarea către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București, respectiv către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a numelui și prenumelui reprezentanților formațiunilor politice care au propus candidațiFormațiunile politice care au propus candidațiÎn scris
  49.În termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 29 septembrie 2019 Art. 10 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 23 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareTransmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă a proiectului listei sediilor secțiilor de votare din străinătateMinisterul Afacerilor ExterneÎn scris
  50.În cel mult 48 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de: 29 septembrie 2019 Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareTransmiterea către Ministerul Afacerilor Externe a listelor reprezentanților în secțiile de votare din străinătate, cuprinzând numele, prenumele și codurile numerice personale ale titularilor și supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptareFormațiunile politice care au propus candidațiPrin mijloace electronice
  51.Până cel mai târziu cu 40 de zile înaintea primei zile a votării în străinătate, cel mai târziu la data de: 29 septembrie 2019 Art. 23 alin. (2) raportat la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestoraȘefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulareProces-verbal
  52.În termen de 3 zile de la data stabilirii machetelor buletinului de vot prin corespondență, cel mai târziu la data de 30 septembrie 2019 Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareImprimarea buletinelor de vot prin corespondențăRegia Autonomă „Monitorul Oficial“, prin grija Autorității Electorale Permanente
  53.În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, cel mai târziu la data de: 30 septembrie 2019 Art. 16 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareCompletarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidațiPreședintele Biroului Electoral CentralPrin tragere la sorți
  54.În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, cel mai târziu la data de: 30 septembrie 2019 Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareCompletarea biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidațiPreședintele biroului electoral județean, al biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătateProces-verbal
  55.În termen de 24 de ore de la completarea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați, cel mai târziu la data de: 1 octombrie 2019 Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareCompletarea biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidațiPreședintele biroului electoral județean, al biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătatePrin tragere la sorți
  56.În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut de art. 23 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 1 octombrie 2019 Art. 23 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareCompletarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate cu reprezentanții formațiunilor politice care au propus candidațiPreședinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătateProces-verbal care reprezintă actul de învestire
  57.În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de: 1 octombrie 2019 Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidațiFormațiunile politice care participă la alegeri și candidațiiÎn scris, la Înalta Curte de Casație și Justiție
  58.În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați, cel mai târziu la data de: 1 octombrie 2019 Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidațiFormațiunile politice care participă la alegeri și candidațiiÎn scris, la Biroul Electoral Central
  59.În termen de 3 zile de la constituirea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cel mai târziu la data de: 2 octombrie 2019 Art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioarePunerea listelor electorale pentru votul prin corespondență la dispoziția biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătateAutoritatea Electorală PermanentăPe bază de proces-verbal
  60.În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 2 octombrie 2019 Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidațiÎnalta Curte de Casație și JustițiePrin hotărâre definitivă
  61.În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 2 octombrie 2019 Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidațiBiroul Electoral Central.Prin decizie definitivă
  62.În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor Municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidați, cel mai târziu la data de: 2 octombrie 2019 Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de completare a biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții formațiunilor politice care nu sunt reprezentate în Parlament și care au propus candidațiFormațiunile politice care participă la alegeri și candidațiiÎn scris, la Biroul Electoral Central
  63.În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării prevăzute la art. 23 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, cel mai târziu la data de: 3 octombrie 2019 Art. 10 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 alin. (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareStabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătateAutoritatea Electorală PermanentăPrin hotărâre
  64.În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 3 octombrie 2019 Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de completare a biroului electoral județean, a biroului electoral al sectorului municipiului București, respectiv a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare care au propus candidați.Biroul Electoral CentralPrin decizie definitivă
  65.Până la data începerii campaniei electorale, cel mai târziu la data de: 11 octombrie 2019 Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSolicitarea de acordare a timpilor de antenăCandidațiiSolicitare scrisă adresată conducerii serviciilor publice de radio și televiziune
  66.Cu 30 de zile înainte de data alegerilor: 12 octombrie 2019 Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
  67.Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor: 12 octombrie 2019 Art. 10 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștința publică a numărului circumscripțiilor electorale, a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a sediilor acestoraPrimarii, cu sprijinul prefecțilorPrin publicații în care se indică și locul de desfășurare a votării
  68.Până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 17 octombrie 2019 Art. 12 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareTrimiterea documentelor necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență către alegători Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.
  69.Cu 48 de ore înainte de tragerea la sorți, cel mai târziu la data de: 25 octombrie 2019 Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștință publică a datei ședinței în care se va efectua tragerea la sorți a președintelui biroului electoral al secției de votare din țară și a locțiitorului acestuiaAutoritatea Electorală PermanentăPrin orice mijloc de comunicare
  70.Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor: 27 octombrie 2019 Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare din țară și a locțiitorului acestuiaAutoritatea Electorală PermanentăÎn ședință publică, prin tragere la sorți computerizată, pe funcții, din Corpul experților electorali
  71.Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor: 27 octombrie 2019 Art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, și art. 8 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareDesemnarea președintelui biroului electoral pentru votul prin corespondență și a locțiitorului acestuiaAutoritatea Electorală PermanentăÎn ședință publică, prin tragere la sorți computerizată, pe funcții, din Corpul experților electorali
  72.Cu cel puțin 15 zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 27 octombrie 2019 Art. 32 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioarePrezentarea machetei buletinului de vot membrilor Biroului Electoral Central Regia Autonomă „Monitorul Oficial“Proces-verbal
  73.În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 28 octombrie 2019 Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareComunicarea către biroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București a listei reprezentanților în birourile electorale ale secțiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secției de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința și modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mailFormațiunile politice care au propus candidațiÎn scris, sub formă de tabel
  74.În 48 de ore de la expirarea termenului pentru comunicarea reprezentanților, cel mai târziu la data de: 30 octombrie 2019 Art. 22 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareCompletarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții formațiunilor politice care au propus candidați, conform legiiPreședintele biroului electoral județean, președintele biroului electoral al sectorului municipiului București, în prezența reprezentanților formațiunilor politice care au propus candidațiProces-verbal
  75.În cel mult două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cel mai târziu la data de: 31 octombrie 2019 Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de contestații cu privire la modul de formare și componența birourilor electorale ale secțiilor de votareFormațiunile politice care participă la alegeri și candidațiiÎn scris
  76.În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestației, cel mai târziu la data de: 1 noiembrie 2019 Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareSoluționarea contestațiilor formulate împotriva modului de formare și componenței birourilor electorale ale secțiilor de votareBiroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului BucureștiPrin decizie definitivă
  77.Cu cel puțin 10 zile înaintea datei alegerilor, cel mai târziu la data de: 1 noiembrie 2019 Art. 33 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareConfecționarea ștampilelor birourilor electorale ale secțiilor de votare, respectiv a ștampilelor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătatePrefecții, respectiv Ministerul Afacerilor Externe
  78.Până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 24 de ore de la solicitare: 1 noiembrie 2019 Art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioarePunerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din respectiva unitate administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport electronic sau hârtiePrimarulLa cererea și pe cheltuiala competitorilor electorali, pe suport electronic sau suport hârtie
  79.Cu 10 zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de: 1 noiembrie 2019 Art. 103 alin. (1) lit. u) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareCertificarea spre neschimbare a aplicațiilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și punerea lor la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale înscrise în competiția electorală, la cererea scrisă a acestoraAutoritatea Electorală Permanentă
  80.Până cel târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, inclusiv: 7 noiembrie 2019, orele 7,00-24,00 Art. 9 alin. (3) și art. 14 alin. (5) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareLivrarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență
  81.În ziua premergătoare primei zile a votării în străinătate, la data de: 7 noiembrie 2019 Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDistribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate a următoarelor materiale electorale: a) buletinele de vot; b) ștampila de control; c) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“; d) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării; e) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal; f) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente; g) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.Prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe
  82.În ziua premergătoare primei zile a votării în străinătate, la data de: 7 noiembrie 2019 Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAfișarea la sediul fiecărei secții de votare a unui buletin de vot, vizat și anulat, de președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătatePreședintele biroului electoral al secției de votare
  83.Până cel târziu cu trei zile înaintea datei alegerilor: 8 noiembrie 2019 Art. 7 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎntocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplarePrimarii
  84.Prima zi a votării în străinătate 8 noiembrie 2019, ora 12,00 Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE
  85.Prima zi a votării în străinătate 8 noiembrie 2019, ora 21,00 Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE
  86.În preziua datei alegerilor: 9 noiembrie 2019, ora 7,00 Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
  87.A doua zi a votării în străinătate 9 noiembrie 2019, ora 7,00 Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE
  88.A doua zi a votării în străinătate 9 noiembrie 2019, ora 21,00 Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE
  89.În ziua premergătoare datei alegerilor 9 noiembrie 2019 Art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDistribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară a următoarelor materiale electorale: a) un exemplar al listei electorale permanente; b) buletinele de vot; c) ștampila de control; d) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“; e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării; f) formularele listei electorale suplimentare și ale extrasului din listele electorale; g) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal; h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente; i) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.PrimariiProces-verbal
  90.În ziua premergătoare datei alegerilor: 9 noiembrie 2019 Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAfișarea la sediul fiecărei secții de votare a unui buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean sau al sectorului municipiului BucureștiPreședintele biroului electoral al secției de votare din țară
  91.În ajunul datei alegerilor: 9 noiembrie 2019, ora 18,00 Art. 43 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioarePrezentarea la sediul secției de votare din țară și dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.Președintele biroului electoral al secției de votare din țară, împreună cu membrii acestuiaSe încheie proces-verbal.
  92.În ajunul datei alegerilor, între orele 18,00-20,00: 9 noiembrie 2019 Art. 43 alin. (3) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioarePrimirea cererilor de votare prin intermediul urnei specialePreședintele biroului electoral al secției de votare
  93.În ziua votării: 10 noiembrie 2019, ora 6,00 Art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareVerificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1), a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea și sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de controlPreședintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditateSe încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute.
  94.În ziua alegerilor: 10 noiembrie 2019, ora 7,00 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCEPEREA VOTĂRII
  95.În ziua alegerilor: 10 noiembrie 2019, ora 21,00 Art. 44 alin. (1) și art. 46 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCHEIEREA VOTĂRIIAlegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot. Alegătorii aflați în situațiile prevăzute de art. 46 alin. (2) și (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot vota până cel mult la ora 23,59.
  96.În ziua votării, după ora 21,00 10 noiembrie 2019 Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareDesigilarea urnelor de vot, desigilarea plicurilor interioare și numărarea voturilor prin corespondențăBiroul electoral pentru votul prin corespondență
  97.În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării: 11 noiembrie 2019, ora 21,00 Art. 24 alin. (7) și art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareNumărarea voturilor și încheierea proceselor-verbale Înaintarea către biroul electoral județean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului București, a dosarului conținând procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, toate contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste, precum și ștampila de controlPreședintele biroului electoral al secției de votare, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectivDosare sigilate și ștampilate, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  98.În cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, cel mai târziu la data de: 11 noiembrie 2019 Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareTransmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votareMisiunile diplomatice și consulatelePrin mijloace electronice
  99.În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor, cel mai târziu la data de: 12 noiembrie 2019 Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareTrimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea Transmiterea unei copii, contrasemnată și ștampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate la Tribunalul BucureștiBiroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătateSub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  100.În termen de cel mult 3 zile de la încheierea votării, cel mai târziu la data de: 12 noiembrie 2019, ora 24,00 Art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electoralăPartidele politice alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și candidații care au participat la alegeriCerere temeinic motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curții Constituționale
  101.În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare: 13 noiembrie 2019 Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, precum și cu toate contestațiile și întâmpinările primite de competența Biroului Electoral Central, însoțite de ștampila biroului electoral respectivBiroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau, după caz, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătateDosar sigilat și ștampilat, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  102.În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar: 14 noiembrie 2019 Art. 51 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnaintarea către Curtea Constituțională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votareBiroul Electoral CentralDosar sigilat și ștampilat, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  103.După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central și soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareValidarea alegerilor și publicarea rezultatului acestora în mass-media și în Monitorul Oficial al României, Partea ICurtea Constituțională
  ÎN SITUAȚIA ORGANIZĂRII UNUI AL DOILEA TUR DE SCRUTIN
  104.Până cel mai târziu la data de: 15 noiembrie 2019 Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAducerea la cunoștința publică a prenumelui și numelui celor doi candidați care vor participa la al doilea tur de scrutin, precum și a datei alegerilorCurtea Constituțională
  105.15 noiembrie 2019 Art. 54 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnceperea campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin
  106.Până cel mai târziu la data de: 16 noiembrie 2019 Art. 54 alin. (4) și art. 36 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareStabilirea orarului pentru campania electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaților la serviciile publice de radio și televiziuneBirourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, împreună cu reprezentanții serviciilor publice de radio și televiziune și cu participarea candidaților
  107.Până cel mai târziu la data de: 17 noiembrie 2019 Art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareComunicarea ordinii de înscriere a candidaților și a semnelor electorale ale acestora în buletinul de vot Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ și Curții Constituționale Aducerea la cunoștința publică a ordinii de înscriere a candidaților și a semnelor electorale ale acestora în buletinul de votBiroul Electoral CentralÎn ordinea numărului de voturi valabil exprimate la turul I de scrutin În scris Prin intermediul serviciilor publice de radio și televiziune, precum și prin afișare pe internet
  108.Până cel târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor, inclusiv: 21 noiembrie 2019, orele 7,00-24,00 Art. 9 alin. (3) și art. 14 alin. (5) din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioareLivrarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență
  109.În ziua premergătoare primei zile a votării în străinătate, la data de 21 noiembrie 2019 Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDistribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate a următoarelor materiale electorale: a) buletinele de vot; b) ștampila de control; c) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“; d) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării; e) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal; f) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente; g) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.Misiunile diplomatice și oficiile consulare
  110.Până cel târziu cu trei zile înaintea celui de-al doilea tur de scrutin: 22 noiembrie 2019 Art. 7 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 49 alin. (1) și (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioareÎntocmirea și tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplarePrimarii
  111.Prima zi a votării în străinătate 22 noiembrie 2019, ora 12,00 Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE
  112.Prima zi a votării în străinătate 22 noiembrie 2019, ora 21,00 Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE
  113.În ziua premergătoare datei alegerilor în țară: 23 noiembrie 2019Art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareDistribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară a următoarelor materiale electorale: a) un exemplar al listei electorale permanente; b) buletinele de vot; c) ștampila de control; d) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“; e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării; f) formularele listei electorale suplimentare și ale extrasului din listele electorale; g) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal; h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente; i) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.PrimariiProces-verbal
  114.În preziua celui de-al doilea tur de scrutin: 23 noiembrie 2019, ora 7,00 Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
  115.A doua zi a votării în străinătate 23 noiembrie 2019, ora 7,00 Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCEPEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE
  116.A doua zi a votării în străinătate 23 noiembrie 2019, ora 21,00 Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCHEIEREA VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE
  117.În preziua celui de-al doilea tur de scrutin: 23 noiembrie 2019 Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareAfișarea la sediul fiecărei secții de votare a câte unui buletin de vot, vizat și anulat, după caz, de președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătatePreședintele biroului electoral al secției de votareProces-verbal
  118.În ajunul datei alegerilor: 23 noiembrie 2019, ora 18,00 Art. 43 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioarePrezentarea la sediul secției de votare și dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea ordinii și corectitudinii operațiunilor de votare; dispunerea îndepărtării materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe sediul secției de votare și fixarea posturilor de pază în jurul localului de votPreședintele biroului electoral al secției de votare din țară, împreună cu membrii acestuiaSe încheie proces-verbal.
  119.În ajunul datei alegerilor, între orele 18,00-20,00: 23 noiembrie 2019 Art. 43 alin. (3) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioarePrimirea cererilor de votare prin intermediul urnei specialePreședintele biroului electoral al secției de votare din țară
  120.În ziua votării: 24 noiembrie 2019, ora 6,00 Art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareVerificarea urnelor, a listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor; consemnarea, în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a numărului buletinelor de vot primite, a numărului de buletine de vot lipsă, respectiv a numărului ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ primite; pe măsura deschiderii pachetelor sigilate, aplicarea ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea; închiderea și sigilarea urnelor prin aplicarea ștampilei de controlPreședintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri și, după caz, a persoanelor acreditateSe încheie proces-verbal cu operațiunile efectuate și constatările făcute.
  121.În ziua votării: 24 noiembrie 2019, ora 7,00 Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCEPEREA VOTĂRII
  122.În ziua votării: 24 noiembrie 2019, ora 21,00 Art. 44 alin. (1) și art. 46 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎNCHEIEREA VOTĂRIIAlegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot. Alegătorii aflați în situațiile prevăzute de art. 46 alin. (2) și (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot vota până cel târziu la ora 23,59.
  123.În termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării: 25 noiembrie 2019, ora 21,00 Art. 24 alin. (7) și art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareNumărarea voturilor și încheierea proceselor-verbale Înaintarea către biroul electoral județean sau, după caz, către biroul electoral al sectorului municipiului București a dosarului conținând procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, toate contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste, precum și ștampila de controlPreședintele biroului electoral al secției de votare, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectivDosare sigilate și ștampilate, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  124.În cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, cel mai târziu la data de: 25 noiembrie 2019 Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareTransmiterea către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate a proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votareMisiunile diplomatice și consulatelePrin mijloace electronice
  125.În termen de 24 de ore de la primirea dosarelor, cel mai târziu la data de: 26 noiembrie 2019 Art. 49 alin. (9) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareTrimiterea câte unui exemplar al fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare la tribunalul în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea Transmiterea unei copii, contrasemnată și ștampilată, a fiecărui proces-verbal întocmit de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate la Tribunalul BucureștiBiroul electoral județean, respectiv biroul electoral al sectorului municipiului București Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătateSub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  126.În termen de cel mult 3 zile de la încheierea votării, cel mai târziu la data de: 26 noiembrie 2019, ora 24,00 Art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareFormularea de cereri pentru anularea alegerilor pe motiv de fraudă electoralăPartidele și candidații care au participat la alegeriCerere temeinic motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Curții Constituționale
  127.În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare: 27 noiembrie 2019 Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnaintarea către Biroul Electoral Central a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, precum și cu toate contestațiile și întâmpinările primite de competența Biroului Electoral Central, însoțite de ștampila biroului electoral respectivBiroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau, după caz, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate
  128.În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar: 28 noiembrie 2019 Art. 51 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareÎnaintarea către Curtea Constituțională a procesului-verbal, împreună cu procesele-verbale de constatare și centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale secțiilor de votareBiroul Electoral CentralDosar sigilat și ștampilat, care se înaintează sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne
  129.După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central și soluționarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioareValidarea alegerilor și publicarea rezultatului acestora în mass-media și în Monitorul Oficial al României, Partea ICurtea Constituțională
  -----