ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 28 din 9 iunie 1997pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997  (la 10-12-1997, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, se modifica și se completează după cum urmează: (la 10-12-1997, Partea introductivă a Articolului 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) 1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:Rezervele de stat se constituie ca rezerve de stat și se administrează de către Administrația Naționala a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, având personalitate juridică. (la 10-12-1997, sintagma: Administrația Naționala a Rezervelor Materiale a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) (la 10-12-1997, sintagma: Rezervele materiale naționale a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) 2. Alineatul 3 al articolului 2 va avea următorul cuprins:Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează atât în unitățile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cît și la agenții economici care se obliga ca, în cadrul activității lor, să asigure improspatarea și integritatea stocurilor, contra cost, sau prin crearea unor facilități specifice, stabilite în condițiile legii.3. Alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:Acumularea produselor pentru constituirea și reîntregirea stocurilor rezerve de stat se realizează pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finanțare de către Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și aprobat de Guvern. (la 10-12-1997, sintagma: Administrația Naționala a Rezervelor Materiale a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) 4. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:Produsele ajunse la limita termenului de păstrare sau care prezintă pericol de depreciere calitativă se improspateaza pe baza programului anual, stabilit de Administrația Naționala a Rezervelor de Stat. (la 10-12-1997, sintagma: Administrația Naționala a Rezervelor Materiale a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) 5. Alineatul 4 al articolului 5 va avea următorul cuprins:Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administrația Naționala a Rezervelor de Stat poate percepe o cota de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente și stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de improspatare și de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire și condițiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern. (la 10-12-1997, sintagma: Administrația Naționala a Rezervelor Materiale a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) (la 10-12-1997, sintagma: rezervele materiale naționale a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) 6. Articolul 7 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:Cu aprobarea Guvernului, finanțarea acumularii unor stocuri de urgenta se poate face și din credite externe angajate de Guvern.7. La articolul 8, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:Disponibilitățile realizate în condițiile alineatului precedent, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobinzi negociate cu Ministerul Finanțelor prin convenție bilaterala, potrivit actelor normative în vigoare.8. Alineatul 3 al articolului 8 va avea următorul cuprins:Influentele valorice determinate de prețurile produselor la ieșire și la intrare, în cadrul programului de improspatare, vor fi acoperite din sumele încasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 și ale art. 6, iar diferențele neacoperite se vor asigura, prin bugetul de stat, în anul următor.9. Alineatul 4 al articolului 8 va avea următorul cuprins:În situațiile prevăzute la art. 1, când datorită consecințelor asupra populației sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse, în mod gratuit, urmînd ca fondurile necesare reintregirii stocurilor să fie finanțate de la bugetul de stat, dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel. (la 10-12-1997, sintagma: rezervele materiale naționale a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) 10. Articolul 8 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:Pentru situațiile de maxima urgenta, cu consecințe imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediata a unor ajutoare umanitare populației sinistrate, urmînd ca acestea să fie aprobate în prima ședința a Guvernului.11. Alineatul 1 al articolului 9 va avea următorul cuprins:Diminuarea, sub orice formă , fără aprobare legală, a cantităților de produse ale rezervelor de stat, încredințate spre păstrare unor agenți economici, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 250.000 lei la 10.000.000 lei. (la 10-12-1997, sintagma: rezervelor materiale naționale a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 ) 12. Articolul 11 se abroga.  +  Articolul 2Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare. (la 10-12-1997, sintagma: rezervele materiale naționale a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC LEGEA nr. 206 din 4 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 10 decembrie 1997 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Administrația Naționala a
  Rezervelor Materiale,
  Constantin Dinca,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  -----------