RAPORT nr. 16.626 din 14 august 2019privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Social Democrat, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 27 august 2019
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 26.06.2019-14.08.2019 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale înregistrate de Partidul Social Democrat, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26.05.2019:– contribuțiile electorale au fost în cuantum total de 3.472.749,00 lei, astfel: 1.618.345,00 lei contribuții provenite din venituri proprii, 1.854.404,00 lei contribuții provenite din împrumuturi, și 28.000.000,00 lei din transferuri ale sumelor de bani provenite din venituri obținute în condițiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– cheltuielile electorale au fost în cuantum de 30.286.046,32 lei, astfel: 3.380.634,03 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanțare privată și 26.890.300,29 lei cheltuieli aferente veniturilor provenite din finanțarea publică.Diferența de 15.112,00 lei între cuantumul cheltuielilor din raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale și cel rezultat în urma verificărilor provine din contravaloarea unei facturi storno emise de Poșta Română care a fost virată, eronat, în contul de activitate curentă al Partidului Social Democrat.Conform cererii de rambursare a cheltuielilor electorale depuse de către mandatarul financiar coordonator, cuantumul cheltuielilor electorale solicitate în vederea rambursării este de 3.386.634,03 lei, iar conform documentelor justificative cuantumul acestora este de 3.380.634,03 lei.Rezultă o diferență de 6.000,00 lei între suma solicitată de către Partidul Social Democrat în cererea de rambursare și cea la care ar avea dreptul a fi rambursată, conform documentelor justificative, formațiunea politică, prin mandatarul financiar coordonator, a explicat faptul că suma de 6.000,00 lei a fost inclusă în mod eronat în cererea de rambursare.Astfel, având în vedere că cererea de rambursare nu a fost depusă cu respectarea art. 34 alin. (5) și art. 63 alin. (2) litera f) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 58 alin. (1) și art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, a fost invalidată suma de 3.380.634,03 lei corespunzătoare documentelor justificative depuse pentru cheltuielile electorale efectuate.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 36 alin. (3^2), ale art. 36 alin. (3) lit. a)-c) și ale art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 14 august 2019.Nr. 16.626.-----