HOTĂRÂRE nr. 571 din 8 august 2019privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 27 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Ministerul Turismului și Ministerul Sănătății coordonează, potrivit domeniului de competență, implementarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear, iar autoritățile implicate contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor propuse prin aceasta.  +  Articolul 3În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, planul de acțiune avut în vedere pentru implementarea obiectivelor propuse prin Strategia pentru dezvoltarea turismului balnear.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Iulian Octavian Stana,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  p. Ministrul educației naționale, interimar,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Mihai Alexandru Gherghe,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 8 august 2019.Nr. 571.  +  ANEXĂSTRATEGIEpentru dezvoltarea turismului balnear