HOTĂRÂRE nr. 585 din 8 august 2019pentru modificarea alin. (1) al art. 15 și a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 19 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Ministrul fondurilor europene este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat numiți și eliberați din funcție prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 2 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Cezar Caleap,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 august 2019.Nr. 585.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Fondurilor Europene
  -----