ORDIN nr. 3.822 din 11 mai 2015pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)"
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 26 mai 2015  În conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020,în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operațional "Competitivitate" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România,în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) ale Acordului de delegare încheiat între Autoritatea de management a programului operațional Competitivitate cu nr. 10.103 din 22 aprilie 2015 și Organismul intermediar pentru cercetare pentru Programul operațional Competitivitate, axa prioritate 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor" cu nr. 1.092 din 22 aprilie 2015,în conformitate cu Adresa nr. 15.291 din 13 ianuarie 2015 a Consiliului Concurenței privind avizul referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)",având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare,ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă schema de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și
  cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  București, 11 mai 2015.Nr. 3.822.  +  AnexăSCHEMA DE AJUTOR DE STATFinanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor înCDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)