LEGE nr. 196 din 16 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 29 aprilie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 74 din 30 august 2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Ministerul de Interne poate angaja și presta în condițiile legii, la cerere, pe bază de contract sau comanda ferma, prin unitățile sale, servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Condițiile și criteriile de organizare și realizare a serviciilor se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.3. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul 2Domeniile în care Ministerul de Interne poate angaja și presta servicii sunt cele cuprinse în lista din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU
   +  Anexă
  LISTA
  cuprinzând domeniile de activitate în care unitățile
  Ministerului de Interne pot angaja și presta servicii
  1. Însoțirea cu personal și mijloace tehnice specifice a concursurilor organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricționarea circulației pe anumite sectoare de drum public, precum și a transporturilor de valori, a celor periculoase, agabaritice sau speciale. (la 25-08-2019, Punctul 1. din Anexă a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 17 din 21 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 22 august 2019 ) 2. Asigurarea ordinii cu efective de jandarmi în incinta stadioanelor, terenurilor, salilor și în alte spații și incinte în care se organizează manifestări sportive, cultural-educative, târguri, expoziții și altele asemenea, care nu fac obiectul prevederilor art. 21 lit. c), d) și e) din Legea nr. 116/1998 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române.3. Acordarea asistenței tehnice și materiale pentru executarea unor ședințe de trageri în poligoanele Ministerului de Interne.4. Organizarea unor cursuri de pregătire pentru personalul firmelor de paza și securitate în vederea avizării.5. Organizarea unor cursuri de formare și specializare a conductorilor de caini de serviciu și acordarea de consultanța în domeniul chinologiei.6. Verificarea, reglarea și întreținerea armamentului deținut de către persoane fizice cu forme legale.7. Transportul materialelor radioactive - surse sau combustibil nuclear -, insotirea de specialitate a transporturilor de materiale radioactive, cu efectuarea de măsurători dozimetrice pe timpul deplasarii.8. Acordarea de consultanța pentru efecte pirotehnice.9. Avizarea, în conformitate cu prevederile art. 80 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc, a personalului care lucrează la agenții economici operatori de jocuri de noroc.10. Efectuarea de fotocopii, fotografii, replici sigilii, facsimile, pentru documente oficiale.11. În cazul arhivelor Ministerului de Interne, cercetarea documentelor pentru o tema solicitată, dactilografierea și eliberarea unor documente, traduceri și transcrierea materialelor scrise în limbi străine.12. Confecții cartonaj, legare carte, registru și dosar.13. Efectuarea de prestații artistice de către formatiile de muzica militară și ansamblul artistic "Ciocârlia".14. Participarea cu efective, mijloace tehnice și materiale din dotare la realizarea unor producții cinematografice sau spectacole.15. Organizarea, inclusiv în spații proprii, a unor manifestări culturale, artistice, sportive și profesionale, cum sunt: conferințe, simpozioane, adunări generale ale unor societăți comerciale sau asociații nonprofit, concerte, spectacole festive, mese festive pentru personalul Ministerului de Interne, închirieri de corturi.
  -------