HOTĂRÂRE nr. 687 din 6 noiembrie 1997privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 noiembrie 1997  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă garantarea de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, în favoarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului:a) a unui credit extern în valoare de 430 milioane dolari S.U.A., pentru alimentarea cu apă a satelor și asigurarea cu locuințe sociale; (la 07-07-2004, Litera a) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 07 iulie 2004 ) b) a unui credit intern, în valoare de 438 miliarde lei, pentru pietruirea drumurilor comunale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale.  +  Articolul 2(1) Sumele împrumutate în condițiile prevederilor art. 1 lit. a) se vor defalca pe județe și în cadrul acestora pe localități beneficiare de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin convenții încheiate cu consiliile județene, și se vor pune la dispoziția acestora cu titlu nerambursabil la evidențierea în proprietatea publică a obiectivelor și bunurilor achiziționate din sumele împrumutate. (la 07-07-2004, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 07 iulie 2004 ) (2) Sumele împrumutate în condițiile prevederilor art. 1 lit. b) se vor repartiza și se vor pune la dispoziție județelor și, în cadrul acestora, localităților beneficiare, cu titlu nerambursabil, pe bază de convenții încheiate între Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și consiliile județene. Angajarea în plati de către beneficiari a sumelor astfel repartizate se va face cu respectarea reglementărilor legale privind finanțele publice locale.(3) Obiectivele realizate și bunurile achiziționate cu sumele prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi evidentiate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale respective. (la 04-11-1999, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 888 din 28 octombrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 04 noiembrie 1999 )  +  Articolul 3(1) Organizarea și finalizarea adjudecării prin licitație a creditelor garantate se vor face prin grija Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și a Ministerului Finanțelor.(2) Licitația va avea în vedere atât montajul financiar al creditului, cat și proiectarea și execuția lucrărilor.(3) Costul împrumutului prevăzut la art. 1 lit. a) se va încadra în parametrii practicati pe piața internationala.  +  Articolul 4(1) Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor, a spezelor bancare, a primelor de asigurare, a consultantei de specialitate, a altor costuri aferente acestuia, precum și rambursarea creditului intern și a tuturor costurilor aferente acestuia se vor efectua din fondurile care se aloca anual cu aceasta destinație de la bugetul de stat, potrivit legii, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.(2) Plata T.V.A. și a taxelor vamale aferente creditului extern se va efectua din fondurile care se aloca anual, cu aceasta destinație, de la bugetul de stat, potrivit legii, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.(3) Derularea operațiunilor în valută se efectuează printr-o banca comercială selectata de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului în condițiile legii. (la 04-11-1999, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 888 din 28 octombrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 04 noiembrie 1999 )  +  Articolul 5Lista nominală a lucrărilor, însoțită de documentațiile aprobate în condițiile legii, care se finanțează prin creditele garantate potrivit art. 1, se stabilește de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, pe baza analizei programelor prioritare prezentate de consiliile județene.  +  Articolul 6În perioada septembrie-decembrie 2007, finanțarea lucrărilor de alimentare cu apă a satelor executate în baza contractelor încheiate în aplicarea prezentei hotărâri se efectuează de la bugetul de stat. (la 31-10-2007, Actul a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.304 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2007 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului și a Departamentului
  pentru Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Grigore Lapusanu
  ---------------