HOTĂRÂRE nr. 687 din 6 noiembrie 1997privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 noiembrie 1997  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă garantarea de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, în favoarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului:a) a unui credit extern, în valoare de 340 milioane dolari S.U.A., pentru alimentarea cu apa a satelor și asigurarea cu locuințe sociale;b) a unui credit intern, în valoare de 438 miliarde lei, pentru pietruirea drumurilor comunale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale.  +  Articolul 2(1) Sumele împrumutate în condițiile prevederilor art. 1 se vor repartiza și se vor pune la dispoziție județelor și, în cadrul acestora, localităților beneficiare, în lei, cu titlu definitiv și nerambursabil, pe bază de convenții încheiate între Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și consiliile județene.(2) Angajarea în plati, de către beneficiari, a sumelor astfel repartizate se va face cu respectarea reglementărilor legale privind finanțele publice.(3) Obiectivele realizate și bunurile achiziționate din sumele primite cu titlu definitiv și nerambursabil se vor evidenția în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 3(1) Organizarea și finalizarea adjudecării prin licitație a creditelor garantate se vor face prin grija Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și a Ministerului Finanțelor.(2) Licitația va avea în vedere atât montajul financiar al creditului, cat și proiectarea și execuția lucrărilor.(3) Costul împrumutului prevăzut la art. 1 lit. a) se va încadra în parametrii practicati pe piața internationala.  +  Articolul 4Rambursarea creditelor externe, plata taxei pe valoarea adăugată, a taxelor vamale, a dobânzilor, a comisioanelor, a spezelor bancare și a consultantei de specialitate, precum și rambursarea creditului intern și a tuturor costurilor aferente acestuia se vor efectua din fondurile care se aloca anual cu aceasta destinație de la bugetul de stat, potrivit legii, Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. (la 31-12-1998, Articolul 4 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 953 din 23 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 31 decembrie 1998 )  +  Articolul 5Lista nominală a lucrărilor, însoțită de documentațiile aprobate în condițiile legii, care se finanțează prin creditele garantate potrivit art. 1, se stabilește de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, pe baza analizei programelor prioritare prezentate de consiliile județene.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului și a Departamentului
  pentru Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Secretar de stat,
  șeful Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Grigore Lapusanu
  ---------------