ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 179 din 6 decembrie 2002privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Unitățile aparatului central al Ministerului de Interne și structurile subordonate acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, se demilitarizează.  +  Articolul 2(1) Personalul militar din unitățile și din structurile cărora li se aplică prevederile art. 1 dobândește statutul de funcționar public civil cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.(2) În situații temeinic justificate anumite funcții pot fi ocupate și de către cadre militare, potrivit reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 3Personalul Ministerului de Interne beneficiază de drepturile dobândite anterior, precum și de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională. (la 05-04-2003, Articolul 3 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 108 din 2 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 05 aprilie 2003 )  +  Articolul 4Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 6 decembrie 2002.Nr. 179.  +  Anexă
  UNITĂȚILE
  aparatului central al Ministerului de Interne și structurile subordonate acestuia,
  care se demilitarizeaza începând cu data de 1 ianuarie 2003
  I. Aparat central:1. Conducerea Ministerului de Interne2. Grupul de control al ministrului de interne3. Secretariatul general4. Direcția management resurse umane5. Direcția organizare, mobilizare și operații6. Direcția juridică7. Direcția de logistica8. Direcția financiară și contabilitate9. Direcția audit intern10. Direcția relații publice, traditii, educație și sport11. Direcția de integrare europeană și relații internaționale12. Direcția comunicații și informatica13. Direcția medicală14. Regia Autonomă "Rami-Dacia"15. Cluburi sportive ("Dinamo" București și "Dinamo" Brașov)16. Punctul național focal17. Arhivele NaționaleII. Unități subordonate aparatului central:18. Direcția audit intern (aparat teritorial)19. Direcția de gospodărie20. Baza Centrala de Reparații Mijloace Tehnice și Exploatare Auto21. Centrul de Informatica pentru Logistica22. Grupul de proiectare pentru construcții23. Baza de Aprovizionare și Depozitare Armament Geniu-Chimic24. Baza de Depozitare a Stocului de Mobilizare25. Tipografia Ministerului de Interne26. Baza Centrala de Logistica27. Spitalul Militar de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" București28. Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "N. Kretzulescu"29. Sanatoriul Antituberculos Busteni30. Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiesti31. Centre medicale din municipiul București32. Centrele medicale județene33. Centrul de Psihosociologie al Ministerului de Interne34. Grupul de Achiziții, Investiții și Întreținere pentru Comunicații și Informatica35. Casa de Cultura a Ministerului de Interne36. Ansamblul Artistic "Ciocarlia" al Ministerului de Interne37. Grupul de presa38. Centrul de Studii Postuniversitare39. Liceul Militar «Neagoe Basarab» Buzău (la 24-11-2005, Punctul II. din Anexă a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 329 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 noiembrie 2005 ) 40. Liceul Militar «Constantin Brâncoveanu» Ploiești. (la 24-11-2005, Punctul II. din Anexă a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 329 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 21 noiembrie 2005 )
  --------