HOTĂRÂRE nr. 1.232 din 29 noiembrie 2000pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 13 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, aprobată prin Legea nr. 158/2000,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de implementare a prevederilor Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.București, 29 noiembrie 2000Nr. 1.232.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Aleodor Francu,
  secretar de stat
  Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
  Romica Tomescu
  p. Ministru de interne,
  Mircea Muresan,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Sorin Frunzaverde
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
   +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde implementare a prevederilor Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentrupagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)