LEGE nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale care vizează identificarea precoce, tratamentul, recuperarea și ameliorarea calității vieții și funcționării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinară specializată.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric și evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, intervenții specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere psihologică a părinților și a familiei, precum și servicii educaționale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. (la 04-07-2013, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013. )  +  Articolul 3(1) Echipa multidisciplinară specializată din centrele de sănătate mintală, precum și alți furnizori de servicii medicale din unități sanitare publice sau private este formată din: medici specialiști în psihiatrie pediatrică, psihologi clinicieni, psihoterapeuți, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuți, educatori și asistenți sociali.(2) Continuarea și monitorizarea tratamentului se efectuează de către medici specialiști în psihiatrie pediatrică și/sau psihologi clinicieni și/sau psihoterapeuți, în unitățile sanitare publice ori private.  +  Capitolul II Depistarea activă precoce, drepturile și accesul pacienților cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale  +  Articolul 4(1) Depistarea activă precoce se efectuează la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale prevăzute la art. 2. Accesul la educație include și dreptul la învățământ. (la 04-07-2013, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013. )  +  Articolul 5(1) Serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate sunt acordate de profesioniști cu competență stabilită de Colegiul Medicilor din România sau de Colegiul Psihologilor din România.(2) Serviciile specializate pentru diagnosticarea persoanelor cu tulburări din spectrul autist sunt prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu excepția celor suportate de la bugetul de stat. (la 12-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA nr. 9 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 ) (2^1) Intervențiile de sănătate specializate adresate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist fac obiectul unui subprogram în cadrul Programului național de sănătate mintală, finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. (la 12-08-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA nr. 9 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 ) (2^2) Structura subprogramului menționat la alin. (2^1), obiectivul acestuia, precum și orice alte condiții și termene necesare implementării și derulării acestuia se aprobă prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naționale de sănătate, prevăzută la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-08-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA nr. 9 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 09 august 2019 ) (3) Finanțarea serviciilor de sănătate acordate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate se asigură din bugetul Ministerului Sănătății sau din Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate, după caz, în condițiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale stabilesc de comun acord practicile și procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activă precoce și serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale.(5) Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale elaborează, cu consultarea Colegiului Medicilor din România și a Colegiului Psihologilor din România, standardele pentru serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale, adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 04-07-2013, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013. )  +  Articolul 6Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale pot încheia, cu organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sănătății mintale, protocoale de colaborare în vederea dezvoltării unui sistem de servicii specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. (la 04-07-2013, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013. )  +  Capitolul III Stabilirea competenței și organizarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate  +  Articolul 7Serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate sunt exercitate, în regim profesional, de medici specialiști în psihiatrie pediatrică și psihologi clinicieni, cu competență stabilită de Colegiul Psihologilor din România.  +  Articolul 8(1) Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România și Federația Română de Psihoterapie elaborează standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(1^1) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor dezvolta programe de formare profesională continuă pentru profesioniștii care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. (la 04-07-2013, Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013. ) (2) Standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări mintale asociate cuprind:a) standarde de formare continuă, de scurtă durată, de specializare în tulburări din spectrul autist și tulburări mintale asociate pentru profesioniștii atestați în psihoterapie cognitiv-comportamentală;b) standarde de formare în intervenții specializate în tulburări din spectrul autist și tulburări mintale asociate pentru echipa multidisciplinară specializată prevăzută la art. 3.  +  Articolul 9Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Psihologilor din România și a organizațiilor neguvernamentale și se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății, președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ministrului educației naționale și ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice. (la 04-07-2013, Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 200 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 1 iulie 2013. )  +  Articolul 10Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 12 iulie 2010.Nr. 151.-----