ORDIN nr. 1.094 din 26 iulie 2019privind desemnarea Autorității Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuțiilor privind certificarea și supravegherea persoanelor și organizațiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.976/2018 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 9 august 2019  Luând în considerare prevederile art. SAO.GEN.105 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.976/2018 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuțiilor privind certificarea și supravegherea persoanelor și organizațiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.976/2018 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Ionel Minea,
  secretar de stat
  București, 26 iulie 2019.Nr. 1.094.------