HOTĂRÂRE nr. 681 din 23 iulie 2019pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcții de execuție
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU PROCURORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 1 august 2019    Având în vedere dispozițiile art. 43-47^2 și ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcții de execuție, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    procuror Nicolae Andrei Solomon
    București, 23 iulie 2019.Nr. 681.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcțiide execuție