ORDONANȚĂ nr. 5 din 24 iulie 2019pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 30 iulie 2019  Având în vedere că în prezent serviciile publice de radiodifuziune sunt furnizate pe cale radio terestră în sistem analogic, situație ce poate fi continuată din punct de vedere tehnic, cu caracter temporar, în condițiile extinderii temporare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea acestor servicii,întrucât furnizarea serviciilor publice de radiodifuziune pe cale radio terestră reprezintă singurul mijloc eficient de transmitere în timp util a mesajelor și informațiilor de interes public, atât în condiții normale, cât și în condiții excepționale, cum ar fi starea de necesitate, forță majoră etc.,luând în considerare necesitatea de a oferi publicului românesc fără întrerupere programe informative și educative de cât mai bună calitate,având în vedere că prin Ordonanța Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, aprobată prin Legea nr. 22/2018, a fost prorogat până la data de 31 august 2019 termenul cu privire la drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune și ținând cont că prin ajungerea la această dată furnizarea acestor servicii rămâne nereglementată,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1.XII din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICTermenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 15 iunie 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015, cu modificările ulterioare, până la care drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune pot fi extinse, cu caracter temporar, se prorogă până la data de 31 decembrie 2025, cu excepția situației prevăzute la art. 26 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Ionuț-Valeriu Andrei,
  secretar de stat
  București, 24 iulie 2019.Nr. 5.----