ORDIN nr. 2.053 din 23 iulie 2019privind blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC)
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 29 iulie 2019    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile:– Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale;– Deciziei de punere în aplicare (PESC) 2017/1.754 a Consiliului din 25 septembrie 2017 privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei;– Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011, potrivit căruia societatea SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC) a fost introdusă în lista entităților pentru care se aplică măsuri restrictive, respectiv la lit. B poziția 21 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se dispune blocarea resurselor economice al căror beneficiar real este entitatea desemnată SYRIAN SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER (SSRC), bunuri care fac obiectul Adeverinței de reținere a bunurilor nr. 0136026/ 15.07.2016, emisă de către Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud-Agigea.  +  Articolul 2Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 23 iulie 2019.Nr. 2.053.-----