DECIZIE nr. 2 din 21 iunie 2019privind modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 1/2007 privind întocmirea și eliberarea Certificatului profesional curent
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 24 iulie 2019    În temeiul art. 586 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1 alin. (2) din Normele privind întocmirea, emiterea și utilizarea dovezilor de onorabilitate și moralitate profesională a medicilor, medicilor dentiști și ale farmaciștilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006,Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România d e c i d e:  +  Articolul I(1) Anexele nr. 1-3 la Decizia Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România nr. 1/2007 privind întocmirea și eliberarea Certificatului profesional curent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2007, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta decizie.*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
    Dumitru Lupuliasa
    București, 21 iunie 2019.Nr. 2.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 1/2007)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Decizia nr. 1/2007)  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Decizia nr. 1/2007)-----