ORDIN nr. 161 din 17 iulie 2019pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 86/2019 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 61 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 86/2019 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 25 iunie 2019, se modifică după cum urmează:– La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale clienților care se încadrează în următoarele categorii de consum:
  Categoria de cliențiConsum minim anual MWhConsum maxim anual MWhTarife de distribuție Lei/MWh
  C.1. ≤ 28034,24
  C.2.> 280≤ 2.80030,38
  C.3.> 2.800≤ 28.00027,37
   +  Articolul IIOperatorul de distribuție licențiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 august 2019.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 17 iulie 2019.Nr. 161.----