ORDIN nr. 638 din 2 iulie 2019pentru modificarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.204/2010
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul turismului emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.204/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 14 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Utilizatorul de plajă va solicita autorizația turistică pentru plajă cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii activității.(2) Titularul autorizației turistice pentru plajă are obligația de a notifica Ministerul Turismului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației, precum și asupra oricăror modificări ale criteriilor care au stat la baza emiterii acesteia. În baza acestei notificări Ministerul Turismului poate decide revizuirea autorizației turistice pentru plajă.2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autorizația turistică pentru plajă se eliberează și este valabilă pe o perioadă egală cu durata contractului de închiriere încheiat de utilizatorii de plajă cu Administrația Națională «Apele Române3. Anexele nr. 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn cuprinsul Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.204/2010, se înlocuiește sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului“ cu „Ministerul Turismului“ și sintagma „Direcția generală control și autorizare pentru turism, denumită în continuare D.G.C.A.T.“ cu „Direcția autorizare și monitorizare, denumită în continuare D.A.M.“  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  București, 2 iulie 2019.Nr. 638.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  Fișa privind descrierea sectorului/subsectorului de plajă închiriat
  Denumirea utilizatorului de plajă: ................................................Denumirea sectorului/subsectorului: .............................................Suprafața: ........ m^2Număr maxim de șezlonguri: ................................................Situat în: ................................................Limită N: ........................ Limită S: .......................Utilități existente:– energie electrică .................;– apă .................;– canalizare .................. .Dotări plajă:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Data .................
  Semnătura utilizatorului de plajă .................
  Ștampila
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  Criterii obligatorii și facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic
  I. Criterii obligatorii
  Nr. crt.CriteriiSpecificație
  1.Calități naturale ale plajei 
  a)Calitatea nisipuluiNisipul să nu conțină corpuri periculoase.
  b)Zona de îmbăiereSă nu prezinte vegetație acvatică sau alte corpuri plutitoare, cu excepția balizajelor
  c)Calitatea plajei submerseSă nu prezinte corpuri submerse nenaturale
  2.Suprafața minimă de plajă asigurată pentru o persoană^1) 
  a)în zona șezlongurilor5 m^2
  6 m^2 pentru utilizatorii de plajă care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate la categoriile 4 și 5 stele
  b)în zona de plajă pe nisip3,25 m^2
  3.Dotarea plajei 
  a)Echipare sanitarăConform normativelor sanitare în vigoare
  b)Cabine pentru schimbat vestimentația (cabină/nr. de persoane)1/100
  c)Sistem de semnalizare a condițiilor de îmbăierePotrivit reglementărilor legale în vigoare
  d)Pubele cu capac pentru colectarea deșeurilor (100-150 l)1/250 m^2
  e)Panouri cu instrucțiuni de utilizare a plajei, a zonei și a apei de îmbăiere, amplasate astfel încât să poată fi observate cu ușurință de către turiștiPotrivit reglementărilor legale în vigoare
  4.Alte criterii 
  a)Marcarea zonei de îmbăiere și a celei de interdicție a îmbăieriiPotrivit reglementărilor legale în vigoare
  b)Șezlonguri și umbrele în suport fix, amplasate la minimum 5 m de limita dinspre apă a țărmului^2),3) 
  c)Șezlonguri dotate cu prosoape, salteluțe și umbrele în suport fix^2),3)Pentru utilizatorii de plajă care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate la categoriile 4 și 5 stele
  ^1) Exclusiv spațiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, altele decât șezlonguri și umbrele.^2) Pe sectorul/subsectorul de plajă închiriat, toate șezlongurile vor fi identice ca formă și culoare, iar umbrelele vor fi identice din punctul de vedere al culorilor.^3) În condițiile specificate la art. 18 și 19 din normele metodologice.
  II. Criterii facultative
  Nr. crt.Criterii facultative și specificații
  1.Centru de închiriere a dotărilor pentru plajă^1) (umbrele, șezlonguri, salteluțe, saltele pneumatice, prosoape), construcție ușoară demontabilă, provizorie, cu suprafața maximă de 9 m^2, amplasată la limita dinspre uscat a plajei
  2.Alte construcții și instalații demontabile, realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive
  3.Dotări de agrement pentru copii
  ^1) Pe sectorul/subsectorul de plajă închiriat, toate șezlongurile vor fi identice ca formă și culoare, iar umbrelele vor fi identice din punctul de vedere al culorilor.
  -----