HOTĂRÂRE nr. 506 din 17 iulie 2019privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 288 și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 17 iulie 2019.Nr. 506.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
  - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, a cărui valoare de inventar se actualizează
  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumireaAdresaPersoana juridică care administrează imobilul[CIF]Valoarea de inventar actualizată(lei)
  1050848.19.0149-367Județul SuceavaMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu MarmațieiCUI 4296406459.643,07
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
  Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
  în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
  Nr. M.F.P.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilul[CUI]Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statuluiValoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului(lei)
  105084(parțial)8.19.0149-367Județul SuceavaMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu MarmațieiCUI 42964066 construcțiiPavilion 49-367-02 „Grajd animale“Sc = 69 mp, CF nr. 33825-C10Pavilion 49-367-03 „bordei zarzavat“Sc = 54 mp, CF nr. 33825-C11Pavilion 49-367-04 „cocină porci“Sc = 142 mp; CF nr. 33825-C12Pavilion 49-367-05 „magazie“Sc = 37 mp, CF nr. 33825-C13Pavilion 49-367-06 „șopron cărbune“Sc = 57 mp, CF nr. 33825-C14Pavilion 49-367-08 „cantină“Sc = 16 mp, CF nr. 33825-C1695.037,12
  -----