DECRET nr. 622 din 22 iulie 2019pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, la data de 14 octombrie 2016
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului,potrivit Hotărârii nr. E 74 din 12 iunie 2019,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe supune spre adoptare Parlamentului acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, la data de 14 octombrie 2016, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  București, 22 iulie 2019.Nr. 622.----