DECRET nr. 618 din 22 iulie 2019privind conferirea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant"
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, art. 5 alin. (5) și ale art. 9^2 alin. (5) și ale art. 26 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe conferă titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant“ persoanelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul decret.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  București, 22 iulie 2019.Nr. 618.  +  Anexa nr. 1
  Nr. crt.NumePrenumeNr. cerere rol determinantCertificat
  SeriaNr.
  1.GIURGIUCĂTĂLIN-DORIN18/LRD/822/2015LRD-G00190
  2.NEAMȚUOVIDIU18/LRD/4081/2015LRD-N00170
  3.NISIPEANUMARIUS18/LRD/2947/2015LRD-N00171
  4.PAȘCAPETRICĂ18/LRD/2539/2015LRD-P00335
  5.VOINCOSMIN DANIEL18/LRD/1071/2015LRD-V00162
   +  Anexa nr. 2
  Nr. crt.NumePrenumeNr. cerere rol determinantCertificat
  SeriaNr.
  1.SIMIONADRIAN18/LRD/1009/2015LRD-A00386
  ----