HOTĂRÂRE nr. 793 din 26 octombrie 2016pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 2 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (1) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Prin Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România se stabilesc amenajările de irigații, precum și obiectivele infrastructurii principale de irigații din aceste amenajări, prevăzute în anexa nr. 1 la Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, care vor fi supuse reabilitării.(2) Reabilitarea infrastructurii principale de irigații se realizează în condițiile financiare prevăzute de art. III alin. (1) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Modul de implementare a Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, având în vedere următoarele caracteristici ale amenajărilor de irigații:a) amenajări de irigații în care sunt constituite organizații de îmbunătățiri funciare care au accesat obiectivele măsurii 125 - Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii, submăsura 125 a1 - Irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare, din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013;b) amenajări de irigații viabile în care sunt constituite Organizații de îmbunătățiri funciare care pot accesa submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - Irigații, din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;c) amenajări de irigații viabile în care nu sunt constituite organizații de îmbunătățiri funciare și federații de organizații de îmbunătățiri funciare, dar în care se pot constitui, în condițiile legii, asemenea organizații, la solicitarea proprietarilor de teren.  +  Articolul 4(1) Instituția publică responsabilă cu realizarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.(2) Monitorizarea modului de implementare a Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România se realizează prin intermediul direcției tehnice de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ale cărei atribuțiuni se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniela Giurcă,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  București, 26 octombrie 2016.Nr. 793.  +  ANEXĂPROGRAMUL NAȚIONALde reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România