ORDIN nr. 601 din 21 iunie 2019pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 18 iulie 2019    Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și Nota de fundamentare nr. 202.037 din 13.06.2019 emisă de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO,în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (9) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice este parte componentă a procesului de identificare a operatorilor de servicii esențiale, proces desfășurat conform Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale, aprobate prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 599/2019.(2) În stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice, identificat la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, se va aplica Metodologia de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale.  +  Articolul 3Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, denumit în continuare CERT-RO, la nivelul Autorității competente la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, denumită în continuare ANSRSI, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
    Alexandru Petrescu
    București, 21 iunie 2019.Nr. 601.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelorși sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale