ORDIN nr. 600 din 21 iunie 2019privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 2 iulie 2019  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, și Nota de fundamentare nr. 2.025 din 28.05.2019 emisă de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO,în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale cu modificările și completările ulterioare,ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă structura Registrului operatorilor de servicii esențiale, denumit în continuare ROSE, în temeiul art. 5 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Registrul operatorilor de servicii esențiale se înființează și administrează în cadrul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, denumit în continuare CERT-RO, la nivelul Autorității competente la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice.  +  Articolul 3Se aprobă Normele metodologice de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5CERT-RO va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  București, 21 iunie 2019.Nr. 600.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA
  Registrului operatorilor de servicii esențiale
   +  Articolul 1(1) Registrul operatorilor de servicii esențiale (ROSE) este structurat pe sectoare și subsectoare, ținând cont de tipurile de procedură aplicată: înscriere, modificare/completare și radiere.(2) Modelul ROSE este următorul:Secret de serviciu(după completare)CENTRUL NAȚIONAL DE RĂSPUNS LA INCIDENTE DE SECURITATE CIBERNETICĂ (CERT-RO) Autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice (ANSRSI)REGISTRUL OPERATORILOR DE SERVICII ESENȚIALE
  Nr. crt.Denumirea operatorului de servicii esențialeDomeniul securității rețelelor și sistemelor informaticeTip procedurăDecizia CERT-ROData completăriiObservații
  SectorSubsectorTip entitateNumărDată
   +  Articolul 2Criteriile care stau la baza constituirii ROSE:a) ROSE este un registru în format hârtie constituit și utilizat în cadrul CERT-RO, la nivelul ANSRSI, pentru evidența operatorilor de servicii esențiale.b) Responsabilitatea privind gestionarea ROSE revine exclusiv CERT-RO, prin ANSRSI. Procedura privind modul de lucru și completarea ROSE vor fi elaborate în cadrul CERT-RO și se aprobă prin decizia directorului general.
   +  Anexa nr. 2NORME METODOLOGICEde organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale