HOTĂRÂRE nr. 103 din 4 iunie 2019pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 27 iunie 2019    PLENULAvând în vedere dispozițiile art. 6-12 și ale art. 16 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 19 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Lia Savonea
    București, 4 iunie 2019.Nr. 103.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari