ORDIN nr. 86 din 24 iunie 2019privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 iunie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 61 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale clienților care se încadrează în următoarele categorii de consum:
  Categoria de cliențiConsum minim anual MWhConsum maxim anual MWhTarife de distribuție Lei/MWh
  C.1.≤ 28034,24
  C.2.> 280≤ 2.80030,38
  C.3.> 2.800≤ 28.00027,37
  (la 01-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 17 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )
  (2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile pentru care Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.
   +  Articolul 2Operatorul de distribuție licențiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 aprilie 2018.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2019.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 24 iunie 2019.Nr. 86.-----