HOTĂRÂRE nr. 318 din 23 mai 2019privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iunie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 și art. 155 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate nu organizează admitere pentru anul I de studii la programele de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2019-2020.(2) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate vor asigura școlarizarea studenților deja înmatriculați la programele intrate în lichidare.(3) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate nu vor înmatricula noi studenți indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la programele de studii intrate în lichidare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Petru Andea,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
  București, 23 mai 2019.Nr. 318.  +  Anexe nr. 1-2ANEXE la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile și programele de studii universitarede master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar2019 - 2020