ORDIN nr. 931 din 10 iunie 2019privind măsurile pentru aplicarea art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iunie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (12) și (13) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) și x) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se desemnează Autoritatea Aeronautică Civilă Română ca organism responsabil cu punerea în aplicare a art. 16 alin. (12) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 376/2014.(2) În calitate de organism responsabil, Autoritatea Aeronautică Civilă Română are următoarele atribuții:a) primește și gestionează sesizările din partea angajaților sau a personalului contractat din cadrul agenților aeronautici civili privind presupuse încălcări ale normelor de „Cultură justă“ și face recomandări agenților aeronautici cu privire la respectarea normelor de „Cultură justă“;b) face recomandări autorităților statului cu privire la adoptarea de măsuri împotriva celor care încalcă principiile de protecție ale raportorilor sau persoanelor menționate în rapoartele de eveniment;c) poate decide reexaminarea normelor interne de „Cultură justă“ adoptate în cadrul agenților aeronautici civili;d) participă, după caz, la solicitarea autorităților competente, la stabilirea sistemului de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014.  +  Articolul 2Direcția transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor întocmește și transmite Comisiei Europene, în coordonare cu Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, raportul la care se face referire la art. 16 alin. (13) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș-Virgil Titea,
  secretar de stat
  București, 10 iunie 2019.Nr. 931.-----