HOTĂRÂRE nr. 493 din 19 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 iunie 2010  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Termenii și expresiile utilizate în prezenta hotărâre au înțelesul stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România.  +  Articolul 2Se aprobă Structura funcțională a Consiliului INIS, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Borbely Laszlo
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 19 mai 2010.Nr. 493.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România  +  Anexa nr. 2STRUCTURA FUNCȚIONALĂa Consiliului Infrastructurii naționale pentruinformații spațiale în România ┌────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ Consiliul INIS ├───────►│Grupul de experți "Coordonare"│ └──────┬─────────┘ └─────┬────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ ├───►│ Grupul de experți │ │ │ │ "Metadate și date spațiale" │ ▼ │ └─────────────────────────────┘ ┌───────────┐ │ │Secretariat│ │ ┌──────────────────────────────┐ └───────────┘ ├───►│ Grupul de experți │ │ │"Servicii facilitate de rețea"│ │ └──────────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────────┐ └───►│ Grupul de experți │ │ "Punerea în comun a datelor" │ └──────────────────────────────┘ (la 07-01-2014, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 07 ianuarie 2014 ) -------