HOTĂRÂRE nr. 324 din 23 mai 2019pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 7 iunie 2019



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală obligatorie, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  p. Ministrul educației naționale,
  Petru Andea,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Mergeani Nicea,
  secretar de stat
  p. Ministrul fondurilor europene, interimar,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 23 mai 2019.Nr. 324.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară