HOTĂRÂRE nr. 363 din 30 mai 2019privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru finanțarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 7 iunie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 și al anexei nr. 3/25/02 la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 și al art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă repartizarea sumei de 64.900 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educației Naționale pe anul 2019, pentru finanțarea unor lucrări de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Suma prevăzută la art. 1 se transferă către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor școlare județene.(2) Consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.(3) La sfârșitul anului 2019 sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 mai 2019.Nr. 363.  +  ANEXĂ
  Amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora
  la unități de învățământ preuniversitar de stat în anul 2019
  Nr. crt.Nr. crt./județDenumirea unității administrativ-teritorialeDenumirea unității de învățământ Suma (mii lei)
  01234
  TOTAL GENERAL64.900
  TOTAL ALBA359
  11Comuna CâlnicGrădinița cu Program Normal, sat Deal, comuna Câlnic0
  22Comuna CâlnicȘcoala Primară, sat Deal, comuna Câlnic0
  33Comuna Poiana VaduluiGrădinița cu Program Normal, sat Făgetu de Sus, comuna Poiana Vadului53
  44Comuna Poiana VaduluiGrădinița cu Program Normal, sat Costești, comuna Poiana Vadului53
  55Comuna Roșia MontanăȘcoala Gimnazială „Simion Balint“, sat Roșia Montană, comuna Roșia Montană41
  66Comuna SohodolȘcoala Primară, sat Luminești, comuna Sohodol53
  77Comuna VidraȘcoala Primară, sat Bobărești, comuna Vidra53
  TOTAL ARAD1.059
  81Comuna ApateuGrădinița cu Program Normal, sat Berechiu, comuna Apateu24
  92Comuna ApateuȘcoala Primară, sat Berechiu, comuna Apateu 41
  103Comuna BataȘcoala Primară Țela, comuna Bata70
  114Comuna Bata Grădinița cu Program Normal, sat Țela, comuna Bata 53
  125Comuna BirchișȘcoala Primară, sat Ostrov, comuna Birchiș24
  136Comuna ConopȘcoala Primară, sat Chelmac, comuna Conop53
  147Comuna CraivaGrădinița cu Program Normal, sat Stoinești, comuna Craiva53
  158Comuna DieciGrădinița cu Program Normal, sat Revetiș, comuna Dieci24
  169Comuna GhiorocGrădinița cu Program Normal, sat Cuvin, comuna Ghioroc41
  1710Comuna Hălmăgel Școala Primară Luncșoara de Jos, sat Luncșoara, comuna Hălmăgel 53
  1811Comuna HășmașGrădinița cu Program Normal, sat Botfei, comuna Hășmaș53
  1912Comuna MișcaȘcoala Primară, sat Zerindu Mic, comuna Mișca24
  2013Comuna OlariȘcoala Primară, sat Sintea Mică, comuna Olari53
  2114Comuna OlariGrădinița cu Program Normal, sat Sintea Mică, comuna Olari53
  2215Comuna PetrișȘcoala Primară, sat Roșia Nouă, comuna Petriș24
  2316Comuna PetrișGrădinița cu Program Normal, sat Roșia Nouă, comuna Petriș24
  2417Comuna ȘofroneaGrădinița cu Program Normal, sat Sânpau, comuna Șofronea 38
  2518Comuna TârnovaȘcoala Primară, sat Dud, comuna Târnova56
  2619Comuna Târnova Grădinița cu Program Normal, sat Dud, comuna Târnova 56
  2720Comuna VârfurileȘcoala Primară, sat Lazuri, comuna Vârfurile38
  2821Comuna VârfurileGrădinița cu Program Normal, sat Lazuri, comuna Vârfurile38
  2922Comuna ZădăreniȘcoala Gimnazială Local 1, comuna Zădăreni106
  3023Comuna ZădăreniȘcoala Gimnazială Local 2, comuna Zădăreni60
  TOTAL ARGEȘ872
  311Comuna Albeștii de ArgeșȘcoala Primară, sat Dumirești, comuna Albeștii de Argeș70
  322Comuna BăiculeștiȘcoala Gimnazială, sat Valea lui Enache, comuna Băiculești74
  333Comuna IzvoruGrădinița cu Program Normal nr. 2, comuna Izvoru38
  344Comuna MălureniȘcoala Primară Tufanu, comuna Mălureni89
  355Comuna MozăceniLiceul Tehnologic „Liviu Rebreanu“, comuna Mozăceni185
  366Comuna OarjaȘcoala Gimnazială „D. Rădulescu“, comuna Oarja135
  377Comuna RăteștiȘcoala Gimnazială „Gheorghe I. I. C. Brătianu“, comuna Rătești121
  388Comuna SloboziaGrădinița cu Program Normal nr. 3, comuna Slobozia24
  399Comuna StoeneștiȘcoala Primară, sat Valea Bădenilor, comuna Stoenești56
  4010Comuna SuseniȘcoala Primară „Ioan Rizescu“, sat Cerșani, comuna Suseni56
  4111Orașul ȘtefăneștiGrădinița cu Program Normal, sat Izvorani, oraș Ștefănești24
  TOTAL BACĂU9.897
  421Comuna MăgireștiȘcoala Gimnazială - corp B, comuna Măgirești 60
  432Comuna PlopanaȘcoala Gimnazială, comuna Plopana200
  443Comuna AgășȘcoala Primară, sat Goioasa, comuna Agăș135
  454Comuna AgășȘcoala Gimnazială, sat Cotumba, comuna Agăș70
  465Comuna AgășȘcoala Gimnazială (corpul B), comuna Agăș89
  476Comuna AsăuȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Apa Asău, comuna Asău135
  487Comuna AsăuGrădinița cu Program Normal, sat Păltiniș, comuna Asău53
  498Comuna AsăuGrădinița cu Program Normal, sat Ciobănuș, comuna Asău38
  509Comuna BalcaniȘcoala Primară, sat Ludași, comuna Balcani135
  5110Comuna BalcaniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Schitu Frumoasa, comuna Balcani89
  5211Comuna BârsăneștiȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Bârsănești135
  5312Comuna Berești-TazlăuGrădinița cu Program Normal, sat Românești, comuna Berești-Tazlău24
  5413Comuna Berești-TazlăuGrădinița cu Program Normal, sat Boșoteni, comuna Berești-Tazlău24
  5514Comuna BerzunțiȘcoala Primară str. Butucaru nr. 3, comuna Berzunți89
  5615Comuna BerzunțiȘcoala Primară nr. 1, sat Dragomir, comuna Berzunți70
  5716Comuna BerzunțiGrădinița cu Program Normal nr. 2, comuna Berzunți53
  5817Comuna BlăgeștiȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Blăgești89
  5918Comuna BlăgeștiȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Buda, comuna Blăgești89
  6019Comuna BlăgeștiȘcoala Primară nr. 2, sat Valea lui Ion, comuna Blăgești70
  6120Comuna BlăgeștiȘcoala Primară, sat Țârdenii Mari, comuna Blăgești70
  6221Comuna BrusturoasaȘcoala Primară, sat Cuchiniș, comuna Brusturoasa89
  6322Comuna CăiuțiȘcoala Gimnazială, sat Pralea, comuna Căiuți70
  6423Comuna CăiuțiGrădinița cu Program Normal, sat Mărcești, comuna Căiuți53
  6524Comuna CăiuțiGrădinița cu Program Normal, sat Heltiu, comuna Căiuți53
  6625Comuna ClejaȘcoala Gimnazială, comuna Cleja121
  6726Comuna ColoneștiȘcoala Primară, sat Satu Nou, comuna Colonești74
  6827Comuna ColoneștiȘcoala Primară, sat Călini, comuna Colonești0
  6928Comuna CorbascaȘcoala Gimnazială, sat Băcioiu, comuna Corbasca185
  7029Comuna CorbascaȘcoala Gimnazială, comuna Corbasca185
  7130Comuna CoțofăneștiȘcoala Gimnazială, sat Coțofănești, comuna Coțofănești121
  7231Comuna CoțofăneștiȘcoala Primară, sat Tămășoaia, comuna Coțofănești121
  7332Comuna CoțofăneștiȘcoala Primară, sat Bâlca, comuna Coțofănești121
  7433Comuna CoțofăneștiGrădinița cu Program Normal, sat Borșani, comuna Coțofănești38
  7534Comuna DămieneștiȘcoala Primară, sat Drăgești, comuna Dămienești53
  7635Comuna Dealu MoriiȘcoala Primară, sat Negulești, comuna Dealu Morii89
  7736Comuna Dealu MoriiȘcoala Primară, sat Căuia, comuna Dealu Morii70
  7837Comuna FilipeniȘcoala Primară, sat Valea Boțului, comuna Filipeni53
  7938Comuna GlăvăneștiȘcoala Gimnazială „Poet Sergiu Adam“ - corp A, sat Frumușelu, comuna Glăvănești89
  8039Comuna GlăvăneștiȘcoala Primară „General Berdan“, sat Frumușelu, comuna Glăvănești89
  8140Comuna GlăvăneștiȘcoala Gimnazială „Poet Sergiu Adam“ - corp B, sat Frumușelu, comuna Glăvănești70
  8241Comuna Gura VăiiȘcoala Gimnazială, sat Dumbrava, comuna Gura Văii135
  8342Comuna Gura VăiiȘcoala Gimnazială, sat Temelia, comuna Gura Văii89
  8443Comuna HelegiuȘcoala Gimnazială, comuna Helegiu106
  8544Comuna HelegiuȘcoala Gimnazială, sat Deleni, comuna Helegiu60
  8645Comuna HorgeștiGrădinița cu Program Normal, comuna Horgești70
  8746Comuna HorgeștiȘcoala Gimnazială „Paul Anghel“, sat Recea, comuna Horgești121
  8847Comuna HorgeștiȘcoala Gimnazială Răcătău, comuna Horgești135
  8948Comuna HorgeștiȘcoala Gimnazială, comuna Horgești135
  9049Comuna HuruieștiȘcoala Primară, sat Ocheni, comuna Huruiești70
  9150Comuna LipovaȘcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“, comuna Lipova135
  9251Comuna LipovaȘcoala Gimnazială, sat Satu Nou, comuna Lipova89
  9352Comuna LipovaȘcoala Primară, sat Valea Caselor, comuna Lipova89
  9453Comuna LiveziȘcoala Primară nr. 2, comuna Livezi56
  9554Comuna Luizi-CălugăraȘcoala Gimnazială, comuna Luizi-Călugăra185
  9655Comuna MotoșeniȘcoala Gimnazială, sat Fântânele, comuna Motoșeni89
  9756Comuna MotoșeniȘcoala Primară, sat Țepoaia, comuna Motoșeni70
  9857Comuna MotoșeniGrădinița cu Program Normal, sat Șendrești, comuna Motoșeni53
  9958Comuna MotoșeniȘcoala Primară, sat Chetreni, comuna Motoșeni53
  10059Comuna MotoșeniȘcoala Primară, sat Poiana, comuna Motoșeni53
  10160Comuna NegriȘcoala Gimnazială „Costache Negri“, comuna Negri74
  10261Comuna Nicolae BălcescuȘcoala Primară, sat Lărguța, comuna Nicolae Bălcescu53
  10362Comuna OdobeștiȘcoala Gimnazială, sat Tisa-Silvestri, comuna Odobești89
  10463Comuna OdobeștiȘcoala Gimnazială, sat Ciuturești, comuna Odobești135
  10564Comuna OdobeștiȘcoala Primară, comuna Odobești 70
  10665Comuna OnceștiȘcoala Primară, sat Tarnița, comuna Oncești89
  10766Comuna ParavaȘcoala Gimnazială, sat Rădoaia, comuna Parava74
  10867Comuna ParinceaȘcoala Gimnazială, sat Vladnic, comuna Parincea135
  10968Comuna ParinceaȘcoala Primară, sat Văleni, comuna Parincea70
  11069Comuna ParinceaȘcoala Primară, sat Barna, comuna Parincea53
  11170Comuna ParinceaGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Vladnic, comuna Parincea53
  11271Comuna PânceștiȘcoala Primară, sat Soci, comuna Pâncești74
  11372Comuna PânceștiȘcoala Primară, sat Fulgeriș, comuna Pâncești70
  11473Comuna PârgăreștiȘcoala Gimnazială „Vasile Gh. Radu“, sat Satu Nou, comuna Pârgărești135
  11574Comuna PârgăreștiȘcoala Gimnazială „Dumitru Mărtinaș“, comuna Pârgărești121
  11675Comuna PârjolȘcoala Gimnazială, comuna Pârjol121
  11776Comuna PârjolȘcoala Gimnazială, sat Pustiana, comuna Pârjol74
  11877Comuna PârjolȘcoala Gimnazială, sat Băhnășeni, comuna Pârjol89
  11978Comuna PlopanaȘcoala Primară, sat Budești, comuna Plopana89
  12079Comuna Podu TurculuiȘcoala Primară, sat Căbești, comuna Podu Turcului70
  12180Comuna Podu TurculuiȘcoala Primară, sat Sârbi, comuna Podu Turcului53
  12281Comuna Podu TurculuiGrădinița cu Program Normal, sat Lehancea, comuna Podu Turcului53
  12382Comuna RăcăciuniȘcoala Gimnazială, comuna Răcăciuni185
  12483Comuna RăcăciuniȘcoala Primară, sat Gâșteni, comuna Răcăciuni74
  12584Comuna RăcăciuniGrădinița cu Program Normal, sat Fundu Răcăciuni, comuna Răcăciuni70
  12685Comuna RăchitoasaȘcoala Primară, sat Barcana, comuna Răchitoasa70
  12786Comuna RăchitoasaȘcoala Primară, sat Dumbrava, comuna Răchitoasa70
  12887Comuna RăchitoasaGrădinița cu Program Normal, sat Buda, comuna Răchitoasa53
  12988Comuna RoșioriȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Roșiori135
  13089Comuna RoșioriȘcoala Primară, sat Poieni, comuna Roșiori89
  13190Comuna RoșioriGrădinița cu Program Normal nr. 2, comuna Roșiori53
  13291Comuna RoșioriGrădinița nr. 2, comuna Roșiori53
  13392Comuna SascutȘcoala Gimnazială, sat Păncești, comuna Sascut121
  13493Comuna SănduleniȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Sănduleni200
  13594Comuna SănduleniȘcoala Gimnazială, sat Coman, comuna Sănduleni89
  13695Comuna SănduleniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Verșești, comuna Sănduleni89
  13796Comuna SărataGrădinița nr. 1, comuna Sărata41
  13897Comuna SecuieniȘcoala Primară, sat Glodișoarele, comuna Secuieni70
  13998Comuna StănișeștiȘcoala Gimnazială, sat Slobozia Nouă, comuna Stănișești74
  14099Comuna StănișeștiȘcoala Primară, sat Crăiești, comuna Stănișești74
  141100Comuna StănișeștiȘcoala Primară nr. 2, sat Slobozia, comuna Stănișești70
  142101Comuna Stănișești Școala Gimnazială „George Apostu“ (corp B), comuna Stănișești74
  143102Comuna StrugariȘcoala Primară, sat Răchitișu, comuna Strugari89
  144103Comuna Ștefan cel MareȘcoala Primară, sat Gutinaș, comuna Ștefan cel Mare121
  145104Comuna TătărăștiȘcoala Primară, sat Gherdana, comuna Tătărăști56
  146105Comuna Tătărăști Școala Gimnazială (corp B), sat Cornii de Sus, comuna Tătărăști89
  147106Comuna UngureniȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Bibirești, comuna Ungureni74
  148107Comuna UngureniȘcoala Gimnazială, sat Viforeni, comuna Ungureni74
  149108Comuna UngureniȘcoala Gimnazială, sat Ungureni, comuna Ungureni74
  150109Comuna UngureniȘcoala Primară, sat Bărtășești, comuna Ungureni89
  151110Comuna VultureniȘcoala Primară, sat Ghilăvești, comuna Vultureni70
  152111Comuna VultureniGrădinița cu Program Normal, sat Dădești, comuna Vultureni53
  153112Comuna VultureniȘcoala Gimnazială (corp B), comuna Vultureni53
  154113Municipiul BacăuGrădinița cu Program Normal nr. 25, municipiul Bacău41
  155114Orașul ComăneștiȘcoala Gimnazială nr. 4, orașul Comănești121
  TOTAL BIHOR600
  1561Comuna BrusturiGrădinița cu Program Normal nr. 5, sat Păulești, comuna Brusturi53
  1572Comuna DobreștiȘcoala Gimnazială nr. 3, sat Topa de Sus, comuna Dobrești74
  1583Comuna OlceaGrădinița cu Program Normal nr. 3, sat Hodișel, comuna Olcea53
  1594Comuna PietroasaȘcoala Primară nr. 1, sat Gurani, comuna Pietroasa41
  1605Comuna PopeștiȘcoala Primară nr. 2, sat Vărzari, comuna Popești38
  1616Comuna Șimian Grădinița cu Program Normal nr. 3, Șimian-Nou, comuna Șimian 53
  1627Comuna TămășeuGrădinița cu Program Normal nr. 3, sat Parhida, comuna Tămășeu24
  1638Comuna TăuteuȘcoala Primară nr. 1, sat Poiana, comuna Tăuteu38
  1649Comuna TăuteuGrădinița cu Program Normal nr. 3, sat Poiana, comuna Tăuteu38
  16510Comuna VârciorogGrădinița cu Program Normal nr. 3, sat Șerghiș, comuna Vârciorog53
  16611Municipiul MarghitaȘcoala Gimnazială nr. 1 Cheț, municipiul Marghita135
  TOTAL BISTRIȚA-NĂSĂUD159
  1671Comuna LechințaȘcoala Gimnazială, sat Vermeș, comuna Lechința89
  1682Municipiul BistrițaȘcoala Primară „Dimitrie Cojocaru“, Slătinița, municipiul Bistrița70
  TOTAL BOTOȘANI4.807
  1691Comuna AlbeștiȘcoala Primară nr. 1 Albești, comuna Albești60
  1702Comuna AlbeștiȘcoala Primară nr. 2, sat Buimăceni, comuna Albești60
  1713Comuna AlbeștiȘcoala Primară nr. 4, sat Jijia, comuna Albești60
  1724Comuna BălușeniȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Draxini, comuna Bălușeni74
  1735Comuna BălușeniȘcoala Gimnazială nr. 1 Bălușeni, comuna Bălușeni121
  1746Comuna BlândeștiȘcoala Primară nr. 3, sat Șoldănești, comuna Blândești70
  1757Comuna BlândeștiȘcoala Primară nr. 2, sat Cerchejeni, comuna Blândești53
  1768Comuna BlândeștiGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Cerchejeni, comuna Blândești0
  1779Comuna CândeștiGrădinița cu Program Normal nr. 1, sat Talpa, comuna Cândești0
  17810Comuna DimăcheniȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Dimăcheni135
  17911Comuna DimăcheniGrădinița cu Program Normal nr. 1, comuna Dimăcheni70
  18012Comuna DobârceniȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Dobârceni121
  18113Comuna DobârceniȘcoala Primară nr. 4, sat Murguța, comuna Dobârceni56
  18214Comuna DobârceniGrădinița cu Program Normal nr. 1, comuna Dobârceni38
  18315Comuna DrăgușeniGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Podriga, comuna Drăgușeni56
  18416Comuna FrumușicaȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Vlădeni-Deal, comuna Frumușica135
  18517Comuna FrumușicaȘcoala Gimnazială nr. 4, sat Storești, comuna Frumușica135
  18618Comuna FrumușicaȘcoala Primară nr. 5 Șendreni, comuna Frumușica70
  18719Comuna George EnescuȘcoala Primară nr. 4, sat Popeni, comuna George Enescu53
  18820Comuna George EnescuȘcoala Primară nr. 3, sat Stânca, comuna George Enescu0
  18921Comuna George EnescuGrădinița cu Program Normal nr. 4, sat Popeni, comuna George Enescu0
  19022Comuna GorbăneștiȘcoala Gimnazială nr. 3, sat Socrujeni, comuna Gorbănești89
  19123Comuna Hilișeu-HoriaGrădinița cu Program Normal nr. 2 Hilișeu-Horia89
  19224Comuna LoznaȘcoala Gimnazială „Gh. Popovici“, comuna Lozna135
  19325Comuna LoznaȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Străteni, comuna Lozna89
  19426Comuna MihăileniȘcoala Primară nr. 2, comuna Mihăileni0
  19527Comuna MihălășeniȘcoala Primară nr. 2, sat Negrești, comuna Mihălășeni74
  19628Comuna MitocȘcoala Primară nr. 1, sat Horia, comuna Mitoc70
  19729Comuna NicșeniȘcoala Primară nr. 2, sat Dacia, comuna Nicșeni70
  19830Comuna PăltinișȘcoala Primară nr. 2, comuna Păltiniș70
  19931Comuna RăuseniȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Răuseni121
  20032Comuna RipiceniGrădinița cu Program Normal nr. 1, comuna Ripiceni56
  20133Comuna RomaȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Roma135
  20234Comuna Santa MareȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Bogdănești, comuna Santa Mare74
  20335Comuna Santa MareȘcoala Primară nr. 4, Rânghilești, comuna Santa Mare74
  20436Comuna Santa MareȘcoala Primară nr. 3, sat Berza, comuna Santa Mare56
  20537Comuna Santa MareȘcoala Primară nr. 6, sat Ilișeni, comuna Santa Mare38
  20638Comuna StăuceniGrădinița cu Program Normal nr. 4, sat Siliștea, comuna Stăuceni0
  20739Comuna SuharăuȘcoala Primară nr. 3, comuna Suharău53
  20840Comuna SuharăuGrădinița cu Program Normal nr. 2 Suharău53
  20941Comuna SuharăuȘcoala Primară nr. 5, sat Oroftiana, comuna Suharău53
  21042Comuna SuharăuGrădinița cu Program Normal nr. 5, sat Oroftiana, comuna Suharău0
  21143Comuna TodireniȘcoala Primară nr. 3, Iurești, comuna Todireni41
  21244Comuna TrușeștiȘcoala Gimnazială nr. 4, Buhăceni, comuna Trușești70
  21345Comuna TrușeștiȘcoala Primară nr. 2, sat Ionășeni, comuna Trușești60
  21446Comuna UngureniȘcoala Primară nr. 4, sat Vicoleni, comuna Ungureni56
  21547Comuna UngureniGrădinița cu Program Normal nr. 4, sat Plopenii Mari (clădire Plopenii Mari), comuna Ungureni0
  21648Comuna Ungureni Grădinița cu Program Normal nr. 2, Epureni, comuna Ungureni 38
  21749Comuna VlădeniȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Brehuiești, comuna Vlădeni135
  21850Comuna VlădeniȘcoala Gimnazială nr. 3, sat Mândrești, comuna Vlădeni89
  21951Comuna VorniceniȘcoala Primară nr. 2, sat Dealu Crucii, comuna Vorniceni0
  22052Comuna VorniceniGrădinița cu Program Normal nr. 2, comuna Vorniceni0
  22153Orașul Bucecea Liceul Tehnologic (corp 2), orașul Bucecea106
  22254Orașul DarabaniȘcoala Gimnazială nr. 1, Bajura, orașul Darabani121
  22355Orașul DarabaniȘcoala Gimnazială „Gheorghe Moroșanu“, orașul Darabani89
  22456Orașul DarabaniȘcoala Primară nr. 2 Lișmănița, orașul Darabani70
  22557Orașul DarabaniGrădinița cu Program Normal nr. 3, orașul Darabani53
  22658Orașul FlămânziGrădinița cu Program Normal nr. 3, orașul Flămânzi53
  22759Orașul FlămânziȘcoala Gimnazială „Ion Bojoi“, orașul Flămânzi135
  22860Orașul FlămânziȘcoala Gimnazială „Mihail Sturdza“, orașul Flămânzi135
  22961Orașul FlămânziȘcoala Gimnazială „Constantin Comicescu“, orașul Flămânzi89
  23062Orașul FlămânziȘcoala Primară „Gheorghe Pricop“ Chițoveni, orașul Flămânzi0
    Comuna Mihai EminescuȘcoala Gimnazială „Mihai Eminescu“, sat Ipotești, comuna Mihai Eminescu60
    Comuna MileancaȘcoala Primară nr. 3, sat Scutari, comuna Mileanca53
    Comuna MileancaȘcoala Primară nr. 4, sat Seliștea, comuna Mileanca70
    Comuna MitocGrădinița cu Program Normal nr. 1, comuna Mitoc56
    Comuna Santa MareȘcoala Gimnazială nr. 1 (corp C), comuna Santa Mare74
    Comuna UnțeniȘcoala Primară nr. 2, sat Mânăstireni, comuna Unțeni70
    Comuna UnțeniȘcoala Primară nr. 3, sat Burlești, comuna Unțeni70
    Comuna VăculeștiȘcoala Gimnazială nr. 1 (corp A), comuna Văculești89
    Comuna DurneștiȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Guranda, comuna Durnești12
  23163Orașul ȘtefăneștiȘcoala Gimnazială nr. 2 Bobulești, orașul Ștefănești74
  23264Orașul ȘtefăneștiȘcoala Primară nr. 4 Bădiuți, orașul Ștefănești74
  TOTAL BRAȘOV446
  2331Comuna CațaȘcoala Gimnazială, comuna Cața106
  2342Comuna HomorodȘcoala Primară și Grădinița cu Program Normal Mercheașa, comuna Homorod135
  2353Comuna HomorodȘcoala Primară și Grădinița cu Program Normal Jimbor, comuna Homorod70
  2364Comuna UngraȘcoala Gimnazială, comuna Ungra135
  TOTAL BRĂILA269
  2371Comuna DudeștiȘcoala Gimnazială Tătaru, comuna Dudești74
  2382Comuna VișaniȘcoala Gimnazială, comuna Vișani74
  2393Orașul IancaȘcoala Gimnazială Perișoru, orașul Ianca121
  TOTAL BUZĂU1.453
  2401Comuna BrădeanuGrădinița cu Program Normal, comuna Brădeanu24
  2412Comuna C.A. RosettiȘcoala Primară, sat Vizireni, comuna C.A. Rosetti53
  2423Comuna CalviniȘcoala Primară, sat Bâscenii de Jos, comuna Calvini0
    Comuna Vintilă VodăȘcoala Gimnazială „Tache și Ecaterina Tocilescu“, comuna Vintilă Vodă159
  2434Comuna CătinaȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Corbu, comuna Cătina70
  2445Comuna CătinaGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Corbu, comuna Cătina53
  2456Comuna ChiojduȘcoala Primară, sat Cătiașu, comuna Chiojdu53
  2467Comuna CochirleancaȘcoala Primară, sat Roșioru, comuna Cochirleanca41
  2478Comuna LopătariȘcoala Primară, sat Ploștina, comuna Lopătari0
    Comuna LopătariȘcoala Primară, sat Luncile, comuna Lopătari89
  2489Comuna LuciuGrădinița cu Program Normal, comuna Luciu41
  24910Comuna MânzăleștiȘcoala Primară, sat Valea Cotoarei, comuna Mânzălești53
  25011Comuna MihăileștiȘcoala Gimnazială, comuna Mihăilești200
  25112Comuna NăeniȘcoala Primară, sat Fințești, comuna Năeni70
  25213Comuna NăeniGrădinița cu Program Normal, sat Fințești, comuna Năeni53
  25314Comuna SăruleștiȘcoala Gimnazială, sat Sărulești, comuna Sărulești74
  25415Comuna ScorțoasaȘcoala Primară, sat Golu Grabcina, comuna Scorțoasa53
  25516Comuna ScutelniciȘcoala Primară, sat Arcanu, comuna Scutelnici70
  25617Comuna TopliceniGrădinița cu Program Normal, sat Dedulești, comuna Topliceni53
  25718Comuna VipereștiȘcoala Primară, sat Pălici, comuna Viperești53
  25819Comuna VipereștiȘcoala Primară, sat Rușavăț, comuna Viperești53
  25920Comuna ZiduriGrădinița cu Program Normal, sat Lanurile, comuna Ziduri70
  26021Comuna ZiduriȘcoala Primară, sat Costieni, comuna Ziduri70
  26122Comuna ZiduriȘcoala Primară, sat Heliade Rădulescu, comuna Ziduri70
  26223Comuna ZiduriȘcoala Primară, sat Cuculeasa, comuna Ziduri53
  TOTAL CARAȘ-SEVERIN174
  2631Comuna BerzoviaLiceul Tehnologic Berzovia, comuna Berzovia121
  2642Comuna Ticvaniu MareGrădinița cu Program Normal, sat Ticvaniu Mic, comuna Ticvaniu Mare53
  TOTAL CĂLĂRAȘI432
  2651Comuna Dragoș VodăGrădinița cu Program Normal nr. 1, comuna Dragoș Vodă74
  2662Comuna FrăsinetȘcoala Primară nr. 1, sat Luptători, comuna Frăsinet56
  2673Comuna FrăsinetȘcoala Primară nr. 2, sat Dănești, comuna Frăsinet56
  2684Comuna FrumușaniȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Orăști, comuna Frumușani70
  2695Comuna SăruleștiGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Sărulești-Sat, comuna Sărulești53
  2706Comuna SăruleștiGrădinița cu Program Normal nr. 4, sat Solacolu, comuna Sărulești53
  2717Comuna SohatuȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Progresu, comuna Sohatu70
  TOTAL CLUJ53
  2721Comuna CășeiuGrădinița cu Program Normal, sat Sălătruc, comuna Cășeiu53
  TOTAL CONSTANȚA257
  2731Comuna AlimanȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Dunăreni, comuna Aliman74
  2742Comuna AlimanȘcoala Gimnazială „Dan Spătaru“, comuna Aliman56
  2753Comuna CiobanuGrădinița cu Program Normal, sat Miorița, comuna Ciobanu38
  2764Comuna DobromirȘcoala Primară nr. 3 Lespezi și Grădinița cu Program Normal Lespezi, comuna Dobromir89
  TOTAL COVASNA402
  2771Comuna BelinȘcoala Primară, sat Belin-Vale, comuna Belin135
  2782Comuna VâlceleȘcoala Primară, sat Hetea, comuna Vâlcele89
  2793Comuna VâlceleȘcoala Primară, sat Ariușd, comuna Vâlcele89
  2804Comuna ZăbalaȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Zăbala89
  TOTAL DÂMBOVIȚA273
  2811Comuna BucșaniȘcoala Gimnazială „Dora Dalles“, comuna Bucșani121
  2822Comuna CorneștiGrădinița cu Program Normal, sat Ungureni, comuna Cornești38
  2833Comuna PietrariGrădinița cu Program Normal, sat Valea, comuna Pietrari38
  2844Comuna TătăraniGrădinița cu Program Normal, sat Gheboieni, comuna Tătărani38
  2855Comuna Văleni-DâmbovițaGrădinița cu Program Normal, sat Mesteacăn, comuna Văleni-Dâmbovița38
  TOTAL DOLJ5.444
  2861Comuna Amărăștii de JosȘcoala Gimnazială, sat Ocolna, comuna Amărăștii de Jos121
  2872Comuna Amărăștii de JosGrădinița cu Program Normal Ocolna, comuna Amărăștii de Jos121
  2883Comuna Amărăștii de JosȘcoala Gimnazială, sat Prapor, comuna Amărăștii de Jos74
  2894Orașul BăileștiGrădinița cu Program Normal, sat Balasan, oraș Băilești53
  2905Comuna Botoșești-PaiaȘcoala Gimnazială „Eufrosina Popescu“, comuna Botoșești-Paia53
  2916Comuna BratovoeștiGrădinița cu Program Normal, comuna Bratovoești38
  2927Comuna BratovoeștiGrădinița cu Program Normal Bădoși, comuna Bratovoești53
  2938Comuna BratovoeștiGrădinița cu Program Normal Georocu Mare, comuna Bratovoești53
  2949Comuna BratovoeștiGrădinița cu Program Normal Prunet, comuna Bratovoești53
  29510Comuna BreastaGrădinița cu Program Normal nr. 2, comuna Breasta60
  29611Comuna BulzeștiȘcoala Primară, sat Gura Racului, comuna Bulzești38
  29712Comuna CalopărȘcoala Gimnazială Calopăr, comuna Calopăr121
  29813Comuna CalopărȘcoala Primară Panaghia, comuna Calopăr70
  29914Comuna CalopărGrădinița cu Program Normal, sat Belcinu, comuna Calopăr53
  30015Comuna CaraulaȘcoala Gimnazială, comuna Caraula171
  30116Comuna CarpenȘcoala Gimnazială, sat Cleanov, comuna Carpen60
  30217Comuna CarpenȘcoala Gimnazială Carpen, comuna Carpen41
  30318Comuna CelaruȘcoala Primară, sat Marotinu de Sus, comuna Celaru56
  30419Comuna CelaruGrădinița cu Program Normal, sat Marotinu de Sus, comuna Celaru38
  30520Comuna CerătȘcoala Gimnazială, comuna Cerăt135
  30621Comuna Coțofenii din FațăȘcoala Gimnazială, comuna Coțofenii din Față74
  30722Comuna Coțofenii din FațăGrădinița cu Program Normal, comuna Coțofenii din Față56
  30823Comuna DanețiȘcoala Profesională Daneți, comuna Daneți135
  30924Comuna DioștiȘcoala Gimnazială, sat Radomir, comuna Dioști74
  31025Comuna DobreștiȘcoala Primară, sat Toceni, comuna Dobrești70
  31126Comuna DrănicGrădinița cu Program Normal Drănic, comuna Drănic38
  31227Comuna FărcașȘcoala Primară, sat Golumbu, comuna Fărcaș70
  31328Comuna GaliciuicaȘcoala Gimnazială Galiciuica, comuna Galiciuica74
  31429Comuna GângiovaGrădinița cu Program Normal Gângiova, comuna Gângiova53
  31530Comuna GoieștiȘcoala Gimnazială, sat Țandăra, comuna Goiești89
  31631Comuna GoieștiȘcoala Primară, sat Piorești, comuna Goiești53
  31732Comuna GreceștiȘcoala Primară, sat Busulețu, comuna Grecești38
  31833Comuna IzvoareGrădinița cu Program Normal, sat Domnu Tudor, comuna Izvoare53
  31934Comuna IzvoareGrădinița cu Program Normal, sat Corlate, comuna Izvoare53
  32035Comuna LipovuGrădinița cu Program Normal Lipovu, comuna Lipovu89
  32136Comuna LipovuȘcoala Primară, sat Lipovu de Sus, comuna Lipovu53
  32237Comuna MaglavitGrădinița cu Program Normal nr. 1 Maglavit, comuna Maglavit74
  32338Comuna MelineștiLiceul Tehnologic „Alexandru Macedonski“, comuna Melinești135
  32439Comuna MelineștiȘcoala Gimnazială, sat Negoiești, comuna Melinești135
  32540Comuna MoțățeiȘcoala Gimnazială nr. 2 Moțăței, comuna Moțăței185
  32641Comuna MoțățeiȘcoala Primară Moțăței-Gară, comuna Moțăței89
  32742Comuna MoțățeiGrădinița cu Program Normal nr. 2 Moțăței, comuna Moțăței 56
  32843Comuna MoțățeiȘcoala Primară, sat Dobridor, comuna Moțăței70
  32944Comuna MoțățeiGrădinița cu Program Normal nr. 1 Moțăței, comuna Moțăței56
  33045Comuna MoțățeiGrădinița cu Program Normal, sat Dobridor, comuna Moțăței53
  33146Comuna MoțățeiGrădinița cu Program Normal nr. 3 Moțăței, comuna Moțăței38
  33247Comuna OrodelȘcoala Primară, sat Călugărei, comuna Orodel56
  33348Comuna OstroveniȘcoala Gimnazială Ostroveni, comuna Ostroveni135
  33449Comuna OstroveniȘcoala Gimnazială, sat Lișteava, comuna Ostroveni135
  33550Comuna OstroveniGrădinița cu Program Normal Lișteava-Grindeni, comuna Ostroveni53
  33651Comuna PlenițaȘcoala Primară, sat Castrele Traiane, comuna Plenița24
  33752Comuna PleșoiȘcoala Primară, sat Milovan, comuna Pleșoi70
  33853Comuna PredeștiȘcoala Gimnazială Predești, comuna Predești135
  33954Comuna RobăneștiȘcoala Gimnazială, sat Robăneștii de Jos, comuna Robănești74
  34055Comuna RobăneștiȘcoala Primară, sat Lăcrița Mare, comuna Robănești38
  34156Comuna SadovaȘcoala Gimnazială, Damian-Sadova, comuna Sadova74
  34257Comuna SadovaȘcoala Primara Raieti, comuna Sadova74
  34358Comuna SadovaGrădinița cu Program Normal Raieti, comuna Sadova38
  34459Comuna ScăeștiȘcoala Gimnazială, sat Valea lui Pătru, comuna Scăești56
  34560Comuna Seaca de CâmpȘcoala Gimnazială Seaca de Câmp, comuna Seaca de Câmp74
  34661Comuna SecuȘcoala Gimnazială Secu, comuna Secu74
  34762Comuna SecuȘcoala Primară Smadovicioara de Secu, comuna Secu53
  34863Comuna SecuȘcoala Primară Comănicea, comuna Secu38
  34964Comuna Șimnicu de SusȘcoala Primară, sat Albești, comuna Șimnicu de Sus89
  35065Comuna TălpașȘcoala Primară, sat Moflești, comuna Tălpaș70
  35166Comuna TeascȘcoala Gimnazială Teasc, comuna Teasc135
  35267Comuna TesluiȘcoala Primară, sat Țărțăl, comuna Teslui53
  35368Comuna ȚugluiȘcoala Gimnazială Țuglui, comuna Țuglui121
  35469Comuna VârtopȘcoala Gimnazială Vârtop, comuna Vârtop121
  35570Comuna VelaȘcoala Gimnazială, sat Gubaucea, comuna Vela70
  35671Comuna VelaGrădinița cu Program Normal Gubaucea, comuna Vela53
  35772Comuna VelaGrădinița cu Program Normal Bucovicior, comuna Vela53
  35873Comuna VelaGrădinița cu Program Normal Suharu, comuna Vela53
  TOTAL GALAȚI1.957
  3591Comuna BălăbăneștiȘcoala Primară, sat Lungești, comuna Bălăbănești70
  3602Comuna BăneasaȘcoala Primară, sat Roșcani, comuna Băneasa53
  3613Comuna BrăhășeștiȘcoala Gimnazială, sat Toflea, comuna Brăhășești200
  3624Comuna BuciumeniGrădinița, sat Vizurești, comuna Buciumeni53
  3635Comuna CavadineștiȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Cavadinești200
  3646Comuna CavadineștiGrădinița nr. 1, comuna Cavadinești70
  3657Comuna CorniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Măcișeni, comuna Corni89
  3668Comuna CorniGrădinița, sat Urlești, comuna Corni53
  3679Comuna CosmeștiGrădinița, sat Cosmești Vale, comuna Cosmești53
  36810Comuna CucaȘcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe“, comuna Cuca121
  36911Comuna DrăgușeniGrădinița, sat Adam, comuna Drăgușeni53
  37012Comuna DrăgușeniGrădinița, sat Nicopole, comuna Drăgușeni53
  37113Comuna DrăgușeniGrădinița, sat Căuești, comuna Drăgușeni53
  37214Comuna DrăgușeniGrădinița, sat Ghinghești, comuna Drăgușeni53
  37315Comuna DrăgușeniGrădinița, sat Știețești, comuna Drăgușeni53
  37416Comuna FârțăneștiGrădinița nr. 2, comuna Fârțănești38
  37517Comuna FundeniȘcoala Gimnazială „Sf. Trei Ierarhi“, sat Hanu Conachi, comuna Fundeni200
  37618Comuna GohorGrădinița, sat Nărtești, comuna Gohor53
  37719Comuna JorăștiGrădinița, sat Zărnești, comuna Jorăști53
  37820Comuna MunteniGrădinița nr. 1, sat Țigănești, comuna Munteni53
  37921Comuna MunteniGrădinița nr. 1, sat Frunzeasca, comuna Munteni53
  38022Comuna NegrileștiȘcoala Gimnazială „Florea Julea“, comuna Negrilești121
  38123Comuna PoianaGrădinița, comuna Poiana53
  38224Comuna PriponeștiGrădinița, sat Ciorăști, comuna Priponești53
  38325Comuna VlădeștiGrădinița „Peștișorul de aur“, comuna Vlădești53
  TOTAL GIURGIU348
  3841Comuna BăneasaȘcoala Primară nr. 3, sat Frasinu, comuna Băneasa70
  3852Comuna GrădinariȘcoala cu clasele I-VIII, sat Tântava, comuna Grădinari74
  3863Comuna GrădinariȘcoala cu clasele I-IV, sat Tântava, comuna Grădinari74
  3874Comuna GrădinariȘcoala Primară nr. 3, sat Zorile, comuna Grădinari74
  3885Comuna PrunduȘcoala Primară nr. 1, sat Puieni, comuna Prundu56
  TOTAL GORJ91
  3891Comuna BorăscuGrădinița cu Program Normal Borăscu, comuna Borăscu53
  3902Comuna SlivileștiGrădinița cu Program Normal Slivilești, comuna Slivilești38
  TOTAL HARGHITA53
  3911Comuna BilborȘcoala Primară Bilbor Răchitiș, comuna Bilbor53
  TOTAL HUNEDOARA305
  3921Orașul CălanȘcoala Primară Nădăștia de Sus, orașul Călan38
  3932Comuna Pestișu MicȘcoala Primară Mânerău, comuna Pestișu Mic38
  3943Comuna PuiȘcoala Primară Ohaba Ponor, comuna Pui53
  3954Comuna PuiȘcoala Primară Șerel, comuna Pui53
  3965Comuna PuiȘcoala Primară Fizești, comuna Pui53
  3976Comuna VorțaȘcoala Gimnazială Visca, comuna Vorța70
  TOTAL IALOMIȚA399
  3981Comuna AdâncataȘcoala Primară Moldoveni, comuna Adâncata0
    Comuna MoldoveniȘcoala Primară Moldoveni, comuna Moldoveni53
  3992Comuna AxinteleGrădinița cu Program Normal Frumușica, comuna Axintele89
  4003Comuna BărbuleștiȘcoala Gimnazială Bărbulești, comuna Bărbulești53
  4014Comuna BordușaniȘcoala Gimnazială Cegani, comuna Bordușani74
  4025Comuna BordușaniȘcoala Primară Rași, comuna Bordușani0
    Comuna SălcioaraȘcoala Primară Rași, comuna Sălcioara74
  4036Comuna SălcioaraGrădinița Sălcioara, comuna Sălcioara56
  TOTAL IAȘI4.483
  4041Comuna AndrieșeniȘcoala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu“, comuna Andrieșeni185
  4052Comuna AndrieșeniȘcoala Primară, sat Spineni, comuna Andrieșeni74
  4063Comuna AndrieșeniȘcoala Primară, sat Glăvănești, comuna Andrieșeni74
  4074Comuna AndrieșeniȘcoala Primară, sat Buhăeni, comuna Andrieșeni56
  4085Comuna BârnovaȘcoala Gimnazială Bârnova, comuna Bârnova106
  4096Comuna BârnovaȘcoala Primară, sat Todirel, comuna Bârnova56
  4107Comuna CeplenițaȘcoala Gimnazială „Nicolae Iorga“, sat Buhalnița, comuna Ceplenița60
  4118Comuna CiorteștiȘcoala Gimnazială, sat Șerbești, comuna Ciortești89
  4129Comuna Coarnele CapreiȘcoala Primară, sat Arama, comuna Coarnele Caprei56
  41310Comuna CucuteniȘcoala Gimnazială „Petru Poni“, comuna Cucuteni135
  41411Comuna DagâțaȘcoala Primară, sat Boatca, comuna Dagâța70
  41512Comuna DagâțaȘcoala Primară, sat Zece Prăjini, comuna Dagâța70
  41613Comuna DagâțaȘcoala Primară, sat Tarnița, comuna Dagâța53
  41714Comuna DagâțaȘcoala Primară, sat Buzdug, comuna Dagâța53
  41815Comuna DumeștiȘcoala Gimnazială, sat Păușești, comuna Dumești106
  41916Comuna DumeștiȘcoala Profesională Dumești, comuna Dumești171
  42017Comuna DumeștiȘcoala Primară, sat Hoisești, comuna Dumești74
  42118Comuna GolăieștiȘcoala Primară, sat Cotu lui Ivan, comuna Golăiești60
  42219Comuna GorbanGrădinița cu Program Normal, sat Podu Hagiului, comuna Gorban24
  42320Comuna GrajduriȘcoala Primară, sat Pădureni, comuna Grajduri70
  42421Comuna GrajduriGrădinița cu Program Normal, sat Grajduri, comuna Grajduri70
  42522Comuna LespeziȘcoala Profesională Lespezi, comuna Lespezi121
  42623Comuna LunganiȘcoala Gimnazială, sat Crucea, comuna Lungani185
  42724Comuna MogoșeștiȘcoala Primară nr. 2, comuna Mogoșești70
  42825Comuna PlugariȘcoala Profesională Plugari, comuna Plugari121
  42926Comuna PopeștiȘcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza“, comuna Popești200
  43027Comuna PopeștiȘcoala Primară, sat Doroșcani, comuna Popești70
  43128Comuna RăducăneniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Bohotin, comuna Răducăneni60
  43229Comuna RediuGrădinița cu Program Normal, sat Breazu, comuna Rediu38
  43330Comuna RediuȘcoala Primară, sat Tăutești, comuna Rediu38
  43431Comuna RomâneștiȘcoala Primară, sat Avântu, comuna Românești185
  43532Comuna RoșcaniȘcoala Gimnazială, sat Rădeni, comuna Roșcani89
  43633Comuna RoșcaniGrădinița cu Program Normal nr. 2, comuna Roșcani53
  43734Comuna RuginoasaGrădinița cu Program Normal, sat Vascani, comuna Ruginoasa38
  43835Comuna ScânteiaȘcoala Gimnazială, sat Bodești, comuna Scânteia70
  43936Comuna ScânteiaȘcoala Gimnazială, sat Boroșești, comuna Scânteia70
  44037Comuna ScânteiaȘcoala Primară, sat Tufeștii de Sus, comuna Scânteia53
  44138Comuna SirețelȘcoala Primară, sat Slobozia, comuna Sirețel89
  44239Comuna SirețelȘcoala Primară, sat Berezlogi, comuna Sirețel53
  44340Comuna StrungaȘcoala Gimnazială, sat Fărcășeni, comuna Strunga185
  44441Comuna ȘipoteȘcoala Gimnazială Șipote, comuna Șipote106
  44542Comuna ȘipoteȘcoala Gimnazială, sat Hălceni, comuna Șipote74
  44643Comuna ȘipoteȘcoala Primară, sat Iazu Vechi, comuna Șipote56
  44744Comuna ȘipoteGrădinița cu Program Normal, sat Iazu Vechi, comuna Șipote38
  44845Comuna ȘipoteGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Chișcăreni, comuna Șipote38
  44946Comuna ȚibanaȘcoala Profesională de Industrie Alimentară, comuna Țibana135
  45047Comuna ȚibanaȘcoala Gimnazială, sat Alexeni, comuna Țibana89
  45148Comuna ȚibanaȘcoala Primară nr. 2, sat Domnița, comuna Țibana70
  45249Comuna ȚibanaȘcoala Primară, sat Vadu Vejei, comuna Țibana70
  45350Comuna ȚigănașiȘcoala Gimnazială „Costache Antoniu“, comuna Țigănași106
  45451Comuna ȚigănașiȘcoala Primară, sat Stejarii, comuna Țigănași56
  45552Orașul Podu IloaieiȘcoala Primară, sat Cosițeni, orașul Podu Iloaiei89
  45653Orașul Podu IloaieiȘcoala Primară, sat Holm, orașul Podu Iloaiei56
  TOTAL MARAMUREȘ1.196
  4571Comuna Asuaju de SusȘcoala Gimnazială Asuaju de Sus, comuna Asuaju de Sus121
  4582Comuna BicazȘcoala Gimnazială Bicaz, comuna Bicaz89
  4593Comuna BistraȘcoala Primară Hrihoretu de Jos, comuna Bistra70
  4604Comuna Bocicoiu MareȘcoala Gimnazială Lunca la Tisa - Grădiniță, comuna Bocicoiu Mare53
  4615Comuna Coltău Școala Gimnazială „Petofi Șandor“ - corp A, comuna Coltău 135
  4626Comuna Ocna ȘugatagȘcoala Gimnazială, sat Șugatag, comuna Ocna Șugatag121
  4637Comuna Poienile de sub MunteȘcoala Gimnazială nr. 3, comuna Poienile de sub Munte135
  4648Orașul BorșaȘcoala Gimnazială nr. 7, orașul Borșa171
  4659Orașul BorșaLiceul Borșa - ateliere, orașul Borșa106
  46610Orașul UlmeniȘcoala Gimnazială „Kos Karoly“ - Grădiniță + Internat, sat Arduzel, orașul Ulmeni74
  46711Orașul Vișeu de SusLiceul Tehnologic nr. 4, orașul Vișeu de Sus121
  TOTAL MEHEDINȚI2.374
  4681Comuna BâlvăneștiȘcoala Gimnazială Bâlvănești, comuna Bâlvănești60
  4692Comuna BâlvăneștiȘcoala Primară, sat Pârlagele, comuna Bâlvănești56
  4703Comuna BranișteaȘcoala Gimnazială Braniștea, comuna Braniștea135
  4714Comuna BranișteaGrădinița cu Program Normal sat Goanța, comuna Braniștea53
  4725Comuna Breznița-OcolȘcoala Gimnazială Breznița-Ocol, comuna Breznița-Ocol106
  4736Comuna Breznița-OcolȘcoala Gimnazială, sat Jidoștița, comuna Breznița-Ocol89
  4747Comuna ButoieștiȘcoala Primară, sat Țânțaru, comuna Butoiești89
  4758Comuna ButoieștiGrădinița cu Program Normal Arginești, comuna Butoiești38
  4769Comuna ButoieștiGrădinița cu Program Normal sat Jugastru, comuna Butoiești38
  47710Comuna CorcovaGrădinița sat Jirov, comuna Corcova70
  47811Comuna CorcovaȘcoala Primară, sat Stejaru, comuna Corcova70
  47912Comuna CorcovaȘcoala Primară, sat Cernaia, comuna Corcova70
  48013Comuna CorcovaȘcoala Primară, sat Imoasa, comuna Corcova70
  48114Comuna CorlățelȘcoala Profesională Corlățel, comuna Corlățel135
  48215Comuna Gârla MareȘcoala Gimnazială Gârla Mare, comuna Gârla Mare106
  48316Comuna GreciȘcoala Primară, sat Bâltanele, comuna Greci53
  48417Comuna GruiaȘcoala Gimnazială Gruia, comuna Gruia171
  48518Comuna Izvoru BârziiȘcoala Gimnazială „Dumitru Crașoveanu“, comuna Izvoru Bârzii121
  48619Comuna Obârșia de CâmpȘcoala Gimnazială Obârșia de Câmp, comuna Obârșia de Câmp89
  48720Comuna Obârșia de CâmpGrădinița cu Program Normal sat Izimșa, comuna Obârșia de Câmp38
  48821Comuna PătuleleGrădinița cu Program Normal sat Viașu, comuna Pătulele38
  48922Comuna PonoareleȘcoala Gimnazială „Dr. Alex. M. Popescu“, comuna Ponoarele106
  49023Comuna PonoareleȘcoala Primară, sat Bârâiacu, comuna Ponoarele56
  49124Comuna PonoareleȘcoala Primară, sat Gărdăneasa, comuna Ponoarele38
  49225Comuna Poroina MareȘcoala Primară comuna Poroina Mare56
  49326Comuna PunghinaȘcoala Primară, sat Recea, comuna Punghina121
  49427Comuna VlădaiaȘcoala Primară, sat Almăjel, comuna Vlădaia41
  49528Comuna VoloiacȘcoala Gimnazială Voloiac, comuna Voloiac135
  49629Comuna VoloiacȘcoala Primară, sat Cotoroaia, comuna Voloiac70
  49730Orașul Vânju MareȘcoala Primară, sat Nicolae Bălcescu, orașul Vânju Mare56
  TOTAL MUREȘ1.243
  4981Comuna BahneaȘcoala Gimnazială, sat Idiciu, comuna Bahnea89
  4992Comuna BahneaȘcoala Gimnazială, sat Gogan, comuna Bahnea89
  5003Comuna BahneaGrădinița cu Program Normal sat Idiciu, comuna Bahnea70
  5014Comuna BahneaȘcoala Primară, sat Bernadea, comuna Bahnea70
  5025Comuna BahneaȘcoala Primară, sat Cund, comuna Bahnea53
  5036Comuna BahneaȘcoala Primară, sat Daia, comuna Bahnea53
  5047Comuna BahneaȘcoala Primară, sat Lepindea, comuna Bahnea53
  5058Comuna BogataGrădinița cu Program Normal, comuna Bogata41
  5069Comuna BreazaȘcoala Primară, sat Filpișu Mare, comuna Breaza74
  50710Comuna Grebenișu de CâmpieȘcoala Gimnazială „Vasile Pop“, comuna Grebenișu de Câmpie135
  50811Comuna Grebenișu de CâmpieȘcoala Gimnazială, sat Valea Sânpetrului, comuna Grebenișu de Câmpie89
  50912Comuna Grebenișu de CâmpieGrădinița cu Program Normal comuna Grebenișu de Câmpie70
  51013Orașul Miercurea NirajuluiȘcoala Primară, sat Tâmpa, oraș Miercurea Nirajului89
  51114Comuna VețcaȘcoala Gimnazială Vețca, comuna Vețca89
  51215Comuna VețcaȘcoala Primară, sat Jacodu, comuna Vețca70
  51316Comuna VețcaGrădinița cu Program Normal Vețca, comuna Vețca53
  51417Municipiul TârnăveniȘcoala Primară „Decebal“, sat Bobohalma, municipiul Târnăveni56
  TOTAL NEAMȚ4.034
  5151Comuna Bicaz-CheiȘcoala Gimnazială nr. 3, sat Ivaneș, comuna Bicaz-Chei135
  5162Comuna BâraȘcoala Primară nr. 2, sat Rediu, comuna Bâra70
  5173Comuna BoghiceaȘcoala Primară, sat Nistria, comuna Boghicea70
  5184Comuna BozieniȘcoala Primară, sat Crăiești, comuna Bozieni89
  5195Comuna BrusturiȘcoala Gimnazială „Grigore Sturzu“, sat Târzia, comuna Brusturi135
  5206Comuna CrăcăoaniȘcoala Gimnazială Magazia, comuna Crăcăoani135
  5217Comuna CrăcăoaniȘcoala Primară, sat Cracăul Negru, comuna Crăcăoani89
  5228Comuna DămucȘcoala Gimnazială Huisurez, comuna Dămuc70
  5239Comuna Dumbrava RoșieȘcoala Gimnazială nr. 3, sat Cut, comuna Dumbrava Roșie171
  52410Comuna GâdințiȘcoala Gimnazială, comuna Gâdinți135
  52511Comuna GârcinaȘcoala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu“, comuna Gârcina106
  52612Comuna Ion CreangăȘcoala Gimnazială, comuna Ion Creangă171
  52713Comuna MoldoveniȘcoala Gimnazială, comuna Moldoveni135
  52814Comuna OniceniȘcoala Primară, sat Gorun, comuna Oniceni89
  52915Comuna Piatra ȘoimuluiȘcoala Gimnazială, comuna Piatra Șoimului200
  53016Comuna Piatra ȘoimuluiȘcoala Gimnazială Poieni, comuna Piatra Șoimului89
  53117Comuna Piatra ȘoimuluiȘcoala Gimnazială Luminiș, comuna Piatra Șoimului135
  53218Comuna RomâniȘcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau“, comuna Români121
  53319Comuna RomâniȘcoala Primară, sat Goșmani, comuna Români89
  53420Comuna RomâniȘcoala Primară nr. 2, sat Siliștea, comuna Români70
  53521Comuna RuginoasaȘcoala Gimnazială „Nicolae Apostol“, comuna Ruginoasa106
  53622Comuna SăbăoaniȘcoala Gimnazială, sat Traian, comuna Săbăoani89
  53723Comuna TrifeștiȘcoala Gimnazială Corp B + C comuna Trifești200
  53824Comuna TrifeștiȘcoala Gimnazială Miron Costin, comuna Trifești135
  53925Comuna TrifeștiȘcoala Primară, sat Miron Costin, comuna Trifești89
  54026Comuna ȚibucaniȘcoala Gimnazială nr. 3, comuna Țibucani135
  54127Comuna Valea UrsuluiLiceul Tehnologic, comuna Valea Ursului106
  54228Comuna Valea UrsuluiȘcoala Primară, sat Muncelu de Jos, comuna Valea Ursului89
  54329Comuna VăleniGrădinița cu Program Normal sat Munteni, comuna Văleni53
  54430Comuna Vânători-NeamțSeminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi“, sat Mânăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț135
  54531Comuna ZăneștiȘcoala Gimnazială nr. 1, comuna Zănești185
  54632Comuna ZăneștiȘcoala Gimnazială nr. 2, comuna Zănești185
  54733Comuna ZăneștiGrădinița cu Program Normal sat Traian, comuna Zănești38
  54834Orașul RoznovȘcoala Gimnazială Slobozia, orașul Roznov185
  TOTAL OLT1.342
  5491Comuna BălteniȘcoala Gimnazială „Ion I. Graure“, comuna Bălteni121
  5502Comuna BrastavățuGrădinița cu Program Normal sat Crușovu, comuna Brastavățu38
  5513Comuna DăneasaȘcoala Primară, sat Pestra, comuna Dăneasa53
  5524Comuna DăneasaGrădinița cu Program Normal sat Cioflanu, comuna Dăneasa53
  5535Comuna DăneasaGrădinița cu Program Normal sat Zănoaga, comuna Dăneasa53
  5546Comuna FălcoiuȘcoala Primară, sat Chilii, comuna Fălcoiu70
  5557Comuna FălcoiuGrădinița cu Program Normal Fălcoiu, comuna Fălcoiu70
  5568Comuna Iancu JianuȘcoala Gimnazială Iancu Jianu, comuna Iancu Jianu74
  5579Comuna Iancu JianuGrădinița cu Program Normal Iancu Jianu, comuna Iancu Jianu74
  55810Comuna Iancu JianuGrădinița cu Program Normal sat Dobriceni, comuna Iancu Jianu38
  55911Comuna MorunglavGrădinița cu Program Normal sat Morunești, comuna Morunglav53
  56012Comuna MorunglavGrădinița cu Program Normal Bărăști, comuna Morunglav53
  56113Comuna PeriețiGrădinița cu Program Normal Perieți, comuna Perieți53
  56214Comuna SprâncenataȘcoala Primară, sat Gâlmee, comuna Sprâncenata53
  56315Comuna SprâncenataȘcoala Primară, sat Sprâncenata, comuna Sprâncenata53
  56416Comuna ȘopârlițaȘcoala Gimnazială Șopârlița, comuna Șopârlița74
  56517Comuna TufeniLiceul Tehnologic Tufeni, comuna Tufeni185
  56618Comuna VădăstrițaGrădinița cu Program Normal Sat-Nou, comuna Vădăstrița53
  56719Comuna VăleniLiceul Tehnologic Văleni, comuna Văleni121
  TOTAL PRAHOVA567
  5681Comuna DumbrăveștiGrădinița cu Program Normal sat Mălăeștii de Jos, comuna Dumbrăvești38
  5692Comuna GornetȘcoala Primară, sat Nucet, comuna Gornet38
  5703Comuna Podenii NoiȘcoala Gimnazială, sat Mehedința, comuna Podenii Noi74
  5714Comuna Predeal-SărariȘcoala Gimnazială „Mănăstireanu Mihai’’, comuna Predeal-Sărari74
  5725Comuna Predeal-SărariȘcoala Gimnazială, sat Vitioara de Sus, comuna Predeal-Sărari74
  5736Comuna SalciaȘcoala Gimnazială, comuna Salcia89
  5747Comuna TelegaGrădinița cu Program Normal sat Melicești, comuna Telega53
  5758Comuna TinosuȘcoala Primară, sat Pisculești, comuna Tinosu38
  5769Comuna VărbilăuȘcoala Gimnazială, sat Coțofenești, comuna Vărbilău89
  TOTAL SĂLAJ229
  5771Comuna SâgGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Mal, comuna Sâg89
  5782Comuna Sânmihaiu AlmașuluiȘcoala Primară, sat Sântă Mărie, comuna Sânmihaiu Almașului70
  5793Comuna SălățigȘcoala Primară, sat Noțig, comuna Sălățig70
  TOTAL SATU MARE372
  5801Comuna BeltiugȘcoala Primară, sat Ghirișa, comuna Beltiug74
  5812Comuna PorumbeștiȘcoala Gimnazială, sat Cidreag, comuna Porumbești121
  5823Comuna SăucaȘcoala Gimnazială Săuca, comuna Săuca121
  5834Comuna SăucaȘcoala Primară, sat Cean, comuna Săuca56
  TOTAL SIBIU236
  5841Comuna BoițaȘcoala Gimnazială „Ion Albescu“, comuna Boița106
  5852Comuna IacobeniȘcoala Primară, sat Netuș, comuna Iacobeni74
  5863Comuna IacobeniȘcoala Gimnazială, sat Noiștat, comuna Iacobeni56
  TOTAL SUCEAVA2.043
  5871Comuna ArboreGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Clit, comuna Arbore53
  5882Comuna BreazaGrădinița cu Program Normal sat Breaza de Sus, comuna Breaza53
  5893Comuna BreazaGrădinița cu Program Normal sat Pârâu Brezei, comuna Breaza53
  5904Comuna BurlaȘcoala Gimnazială Burla, comuna Burla106
  5915Comuna DrăgușeniGrădinița cu Program Normal sat Broșteni, comuna Drăgușeni53
  5926Comuna FântâneleȘcoala Primară nr. 2 sat Stamate, comuna Fântânele70
  5937Comuna ForăștiGrădinița cu Program Normal sat Ruși, comuna Forăști38
  5948Comuna ForăștiGrădinița cu Program Normal Țolești, comuna Forăști53
  5959Comuna Frătăuții NoiGrădinița cu Program Normal nr. 3, comuna Frătăuții Noi53
  59610Comuna Frătăuții NoiGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Costișa, comuna Frătăuții Noi53
  59711Comuna IlișeștiGrădinița cu Program Normal Brașca, comuna Ilișești53
  59812Comuna MargineaȘcoala Gimnazială nr. 2 Marginea, comuna Marginea135
  59913Comuna MargineaȘcoala Gimnazială nr. 3 Marginea, comuna Marginea135
  60014Comuna Mitocu DragomirneiȘcoala Primară „Ion Creangă“, sat Mitocași, comuna Mitocu Dragomirnei53
  60115Comuna Mitocu DragomirneiȘcoala Primară Lipoveni, comuna Mitocu Dragomirnei53
  60216Comuna PreuteștiGrădinița cu Program Normal sat Bahna Arini, comuna Preutești53
  60317Comuna Șaru DorneiȘcoala Gimnazială Șaru Dornei, comuna Șaru Dornei135
  60418Comuna Șaru DorneiȘcoala Primară, Sat Gura Haitii, comuna Șaru Dornei53
  60519Comuna Satu MareȘcoala Gimnazială, Satu Mare, comuna Satu Mare200
  60620Comuna SiminiceaȘcoala Primară, sat Grigorești, comuna Siminicea53
  60721Comuna StulpicaniȘcoala Gimnazială, sat Gemenea, comuna Stulpicani89
  60822Comuna UlmaGrădinița cu Program Normal sat Lupcina, comuna Ulma70
  60923Comuna Vatra MoldovițeiȘcoala Primară Spărturi, comuna Vatra Moldoviței70
  61024Comuna Vatra MoldovițeiGrădinița cu Program Normal Spărturi, comuna Vatra Moldoviței53
  61125Comuna VereștiGrădinița cu Program Normal sat Bursuceni, comuna Verești53
  61226Comuna VultureștiGrădinița cu Program Normal sat Giurgești, comuna Vulturești53
  61327Orașul DolhascaȘcoala Primară, sat Poienari, orașul Dolhasca53
  61428Orașul Gura HumoruluiȘcoala Primară Boureni, orașul Gura Humorului41
  61529Orașul SolcaGrădinița cu Program Normal Racova, orașul Solca53
  TOTAL TELEORMAN3.301
  6161Comuna BalaciȘcoala Gimnazială Balaci, comuna Balaci74
  6172Comuna BăbăițaȘcoala Gimnazială Băbăița, comuna Băbăița121
  6183Comuna BeciuȘcoala Gimnazială Beciu, comuna Beciu121
  6194Comuna BeucaȘcoala Gimnazială Beuca, comuna Beuca 74
  6205Comuna BragadiruȘcoala Gimnazială „Sfinții Voievozi“, comuna Bragadiru121
  6216Comuna BujoreniȘcoala Gimnazială Bujoreni, comuna Bujoreni74
  6227Comuna BujoreniGrădinița cu Program Normal nr. 1 Bujoreni, comuna Bujoreni38
  6238Comuna CiolăneștiȘcoala Gimnazială Ciolănești, comuna Ciolănești89
  6249Comuna CiolăneștiGrădinița cu Program Normal nr. 1, sat Ciolăneștii din Deal, comuna Ciolănești70
  62510Comuna Drăgănești de VedeGrădinița cu Program Normal nr. 1 Drăgănești de Vede, comuna Drăgănești de Vede70
  62611Comuna Drăgănești de VedeGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Văcărești, comuna Drăgănești de Vede53
  62712Comuna Drăgănești-VlașcaȘcoala Gimnazială Drăgănești-Vlașca, comuna Drăgănești-Vlașca121
  62813Comuna FrăsinetȘcoala Gimnazială Frăsinet, comuna Frăsinet135
  62914Comuna FrăsinetGrădinița cu Program Normal nr. 1 Frăsinet, comuna Frăsinet70
  63015Comuna FurculeștiȘcoala Gimnazială Furculești, comuna Furculești121
  63116Comuna LuncaȘcoala Gimnazială nr. 2, sat Prundu, comuna Lunca121
  63217Comuna LuncaȘcoala Gimnazială nr. 1 Lunca, comuna Lunca56
  63318Comuna MăldăeniGrădinița cu Program Normal nr. 2 Măldăeni, comuna Măldăeni70
  63419Comuna MârzăneștiȘcoala Gimnazială nr. 1 Mârzănești, comuna Mârzănești74
  63520Comuna MârzăneștiGrădinița cu Program Normal nr. 2, Mârzănești, comuna Mârzănești0
    Comuna MârzăneștiGrădinița cu Program Normal nr. 2, Cernetu, comuna Mârzănești56
  63621Comuna MereniGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Merenii de Jos, comuna Mereni70
  63722Comuna PuraniȘcoala Gimnazială Purani, comuna Purani135
  63823Comuna PuraniGrădinița cu Program Normal nr. 1, sat Puranii de Sus, comuna Purani38
  63924Comuna PutineiuȘcoala Gimnazială Putineiu, comuna Putineiu89
  64025Comuna PutineiuGrădinița cu Program Normal nr. 1 Putineiu, comuna Putineiu70
  64126Comuna SalciaGrădinița cu Program Normal nr. 3, sat Tudor Vladimirescu, comuna Salcia38
  64227Comuna SeacaȘcoala Gimnazială Seaca, comuna Seaca74
  64328Comuna SeacaGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Năvodari, comuna Seaca38
  64429Comuna Segarcea-ValeȘcoala Gimnazială Segarcea-Vale, comuna Segarcea-Vale121
  64530Comuna Segarcea-ValeGrădinița cu Program Normal nr. 1 Segarcea-Vale, comuna Segarcea-Vale70
  64631Comuna Segarcea-ValeGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Segarcea-Deal, comuna Segarcea-Vale38
  64732Comuna Segarcea-ValeGrădinița cu Program Normal nr. 3, sat Olteanca, comuna Segarcea-Vale53
  64833Comuna SfințeștiȘcoala Gimnazială Sfințești, comuna Sfințești56
  64934Comuna SilișteaȘcoala Gimnazială Siliștea, comuna Siliștea135
  65035Comuna Siliștea-GumeștiGrădinița cu Program Normal Siliștea-Gumești, comuna Siliștea-Gumești70
  65136Comuna Slobozia MândraȘcoala Gimnazială Slobozia Mândra, comuna Slobozia Mândra70
  65237Comuna SmârdioasaGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Șoimu, comuna Smârdioasa38
  65338Comuna StejaruȘcoala Gimnazială Stejaru, comuna Stejaru135
  65439Comuna TalpaGrădinița cu Program Normal nr. 1 Talpa Ogrăzile, comuna Talpa53
  65540Comuna Trivalea-Moșteni Grădinița cu Program Normal nr. 3, sat Brătășani, comuna Trivalea-Moșteni 38
  65641Orașul VideleGrădinița cu Program Normal nr. 3 Videle (Furculești), orașul Videle53
  65742Orașul VideleGrădinița cu Program Normal nr. 6 Videle (Parisești), orașul Videle38
  65843Orașul VideleGrădinița cu Program Normal nr. 7 Videle (Coșoaia), orașul Videle38
  TOTAL TIMIȘ669
  6591Comuna BârnaȘcoala Gimnazială Bârna, comuna Bârna106
  6602Comuna BârnaGrădinița cu Program Normal Bârna, comuna Bârna24
  6613Comuna BrestovățȘcoala Gimnazială Brestovăț, comuna Brestovăț56
  6624Comuna DentaGrădinița cu Program Normal, sat Breștea, comuna Denta38
  6635Comuna Denta Grădinița cu Program Normal, sat Rovinița Mare, comuna Denta38
  6646Comuna LivezileȘcoala Gimnazială Livezile - corp 2 (clase ciclu primar), comuna Livezile56
  6657Comuna LivezileGrădinița cu Program Normal Livezile, comuna Livezile56
  6668Comuna RacovițaȘcoala Gimnazială Racovița, comuna Racovița74
  6679Comuna Racovița Școala Gimnazială, sat Hitiaș, comuna Racovița 74
  66810Comuna RacovițaȘcoala Primară, sat Ficătar, comuna Racovița 38
  66911Orașul BuziașȘcoala Primară Silagiu, orașul Buziaș53
  67012Orașul FăgetȘcoala Primară, sat Colonia Mică, oraș Făget56
  TOTAL TULCEA268
  6711Comuna CiucurovaGrădinița cu Program Normal, sat Fântâna Mare, comuna Ciucurova38
  6722Comuna CrișanȘcoala Primară, sat Caraorman, comuna Crișan53
  6733Comuna SomovaȘcoala Primară, sat Parcheș, comuna Somova56
  6744Comuna Valea NucarilorȘcoala Gimnazială Valea Nucarilor, comuna Valea Nucarilor121
  TOTAL VASLUI9.515
  6751Comuna BancaȘcoala Primară, sat Stoișești, comuna Banca53
  6762Comuna BancaGrădinița cu Program Normal, sat Stoișești, comuna Banca53
  6773Comuna BăcaniȘcoala Primară, sat Drujești, comuna Băcani38
  6784Comuna BăcaniȘcoala Primară, sat Suseni, comuna Băcani38
  6795Comuna BogdanaȘcoala Gimnazială - Corp B, sat Bogdana, comuna Bogdana56
  6806Comuna BogdanaȘcoala Primară, sat Lacu-Babei, comuna Bogdana53
  6817Comuna BogdanaȘcoala Primară, sat Găvanu, comuna Bogdana53
  6828Comuna BogdăneștiȘcoala Gimnazială, sat Unțești, comuna Bogdănești74
  6839Comuna BogdăneștiȘcoala Gimnazială, sat Bogdănești , comuna Bogdănești74
  68410Comuna BogdăneștiȘcoala Primară, sat Bogdănești, comuna Bogdănești74
  68511Comuna BogdăneștiȘcoala Primară, sat Ulea, comuna Bogdănești38
  68612Comuna BoțeștiȘcoala Gimnazială „Alexandru Obreja“, sat Gugești, comuna Boțești60
  68713Comuna Boțești Școala Gimnazială, sat Boțești, comuna Boțești 74
  68814Comuna Boțești Școala Gimnazială - corp B, sat Gugești, comuna Boțești74
  68915Comuna CodăeștiȘcoala Gimnazială, sat Pribești, comuna Codăești74
  69016Comuna CodăeștiLiceul „Ștefan cel Mare“- corp D, sat Codăești, comuna Codăești121
  69117Comuna CodăeștiȘcoala Primară, sat Rediu Galian, comuna Codăești70
  69218Comuna CodăeștiGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Codăești, comuna Codăești38
  69319Comuna CodăeștiGrădinița cu Program Normal, sat Rediu Galian, comuna Codăești53
  69420Comuna CodăeștiGrădinița cu Program Normal, sat Pribești, comuna Codăești53
  69521Comuna CodăeștiȘcoala Primară, sat Ghergheleu, comuna Codăești53
  69622Comuna CosteștiȘcoala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca“, sat Costești, comuna Costești121
  69723Comuna CosteștiȘcoala Gimnazială „Sfântul Ierarh Luca“ - corp B, sat Costești, comuna Costești121
  69824Comuna CosteștiȘcoala Gimnazială, sat Puntișeni, comuna Costești74
  69925Comuna CosteștiȘcoala Primară, sat Chițcani, comuna Costești53
  70026Comuna CrețeștiGrădinița cu Program Normal, sat Crețeștii de Sus, comuna Crețești53
  70127Comuna DăneștiȘcoala Gimnazială, sat Emil Racoviță, comuna Dănești70
  70228Comuna DăneștiȘcoala Gimnazială „Grigore T. Popa“, sat Dănești, comuna Dănești89
  70329Comuna DăneștiGrădinița cu Program Normal, sat Dănești, comuna Dănești53
  70430Comuna DăneștiGrădinița cu Program Normal, sat Emil Racoviță, comuna Dănești53
  70531Comuna DăneștiȘcoala Primară, sat Bereasa, comuna Dănești53
  70632Comuna DăneștiȘcoala Primară, sat Rășcani, comuna Dănești53
  70733Comuna DeleștiGrădinița cu Program Normal, sat Delești, comuna Delești70
  70834Comuna Dimitrie Cantemir Grădinița cu Program Normal, sat Hurdugi, comuna Dimitrie Cantemir38
  70935Comuna Dimitrie Cantemir Școala Primară, sat Urlați, comuna Dimitrie Cantemir53
  71036Comuna Dimitrie Cantemir Școala Gimnazială nr. 1, sat Hurdugi, comuna Dimitrie Cantemir121
  71137Comuna DodeștiGrădinița cu Program Normal, sat Urdești, comuna Dodești38
  71238Comuna DragomireștiȘcoala Primară, sat Tulești, comuna Dragomirești38
  71339Comuna DumeștiȘcoala Gimnazială „Mareșal Constantin Prezan“, sat Dumești, comuna Dumești200
  71440Comuna DumeștiGrădinița cu Program Normal, sat Valea Mare, comuna Dumești70
  71541Comuna DumeștiGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Dumești, comuna Dumești70
  71642Comuna DumeștiGrădinița cu Program Normal nr. 1, sat Dumești, comuna Dumești53
  71743Comuna DumeștiGrădinița cu Program Normal, sat Dumeștii Vechi, comuna Dumești53
  71844Comuna EpureniȘcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu“, sat Epureni, comuna Epureni121
  71945Comuna EpureniȘcoala Primară nr. 2, sat Bursuci, comuna Epureni70
  72046Comuna EpureniȘcoala Primară, sat Horga, comuna Epureni53
  72147Comuna FruntișeniȘcoala Gimnazială „General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu“, sat Fruntișeni, comuna Fruntișeni74
  72248Comuna FruntișeniȘcoala Gimnazială, sat Grăjdeni, comuna Fruntișeni41
  72349Comuna FruntișeniGrădinița cu Program Normal, sat Fruntișeni, comuna Fruntișeni56
  72450Comuna GăgeștiȘcoala Primară „Dumitru Marin“, sat Peicani, comuna Găgești53
  72551Comuna GăgeștiȘcoala Primară, sat Tupilați, comuna Găgești53
  72652Comuna GârceniȘcoala Primară, sat Slobozia, comuna Gârceni70
  72753Comuna GhergheștiȘcoala Gimnazială Nr. 1 - corp B, sat Gherghești, comuna Gherghești89
  72854Comuna GhergheștiȘcoala Primară, sat Gherghești, comuna Gherghești89
  72955Comuna GhergheștiȘcoala Primară, sat Draxeni, comuna Gherghești53
  73056Comuna HoceniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Hoceni, comuna Hoceni121
  73157Comuna HoceniȘcoala Gimnazială, sat Barboși, comuna Hoceni60
  73258Comuna HoceniȘcoala Primară, sat Oțeleni, comuna Hoceni56
  73359Comuna IanaȘcoala Gimnazială nr. 1 - corp B, sat Iana, comuna Iana74
  73460Comuna IanaȘcoala Gimnazială, sat Recea, comuna Iana89
  73561Comuna IanaȘcoala Primară, sat Hălărești, comuna Iana56
  73662Comuna IbăneștiȘcoala Primară, sat Mânzați, comuna Ibănești56
  73763Comuna LipovățȘcoala Gimnazială, sat Fundu-Văii, comuna Lipovăț70
  73864Comuna LipovățȘcoala Gimnazială „Spătar Ștefan Angheluță“, sat Chițoc, comuna Lipovăț74
  73965Comuna LipovățȘcoala Primară, sat Corbu, comuna Lipovăț38
  74066Comuna LipovățȘcoala Primară, sat Căpușneni, comuna Lipovăț53
  74167Comuna Lunca-BanuluiȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Lunca-Banului, comuna Lunca-Banului121
  74268Comuna Lunca-BanuluiȘcoala Gimnazială Nr. 1 - corp B, sat Lunca-Banului, comuna Lunca-Banului121
  74369Comuna Lunca-BanuluiȘcoala Primară, sat Oțetoaia, comuna Lunca-Banului56
  74470Comuna MălușteniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Mălușteni, comuna Mălușteni135
  74571Comuna MălușteniȘcoala Gimnazială - corp B, sat Mălușteni, comuna Mălușteni89
  74672Comuna MălușteniȘcoala Primară, sat Lupești, comuna Mălușteni53
  74773Comuna MicleștiGrădinița cu Program Normal, sat Miclești, comuna Miclești38
  74874Comuna MicleștiȘcoala Gimnazială „Ștefan Cel Mare“, sat Miclești, comuna Miclești121
  74975Comuna MicleștiȘcoala Primară, sat Chircești, comuna Miclești56
  75076Comuna MicleștiȘcoala Primară, sat Popești, comuna Miclești38
  75177Comuna Muntenii de SusȘcoala Primară, sat Satu Nou, comuna Muntenii de Sus74
  75278Orașul MurgeniȘcoala Gimnazială, sat Floreni, oraș Murgeni135
  75379Orașul MurgeniȘcoala Primară, sat Cârja, oraș Murgeni74
  75480Orașul MurgeniGrădinița cu Program Normal, sat Cârja, oraș Murgeni56
  75581Comuna PădureniȘcoala Primară, sat Ivănești, comuna Pădureni38
  75682Comuna PădureniȘcoala Primară, sat Rusca, comuna Pădureni53
  75783Comuna PerieniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Perieni, comuna Perieni171
  75884Comuna PerieniȘcoala Gimnazială nr. 1 - corp B, sat Perieni, comuna Perieni121
  75985Comuna PerieniȘcoala Primară - corp B, sat Perieni, comuna Perieni121
  76086Comuna PerieniȘcoala Primară, sat Perieni, comuna Perieni24
  76187Comuna PoganaȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Pogana, comuna Pogana121
  76288Comuna PoganaȘcoala Gimnazială, sat Măscurei, comuna Pogana70
  76389Comuna PoganaȘcoala Gimnazială, sat Tomești, comuna Pogana89
  76490Comuna PoganaȘcoala Primară, sat Bogești, comuna Pogana70
  76591Comuna PoganaGrădinița cu Program Normal, sat Pogana, comuna Pogana38
  76692Comuna PoganaGrădinița cu Program Normal, sat Măscurei, comuna Pogana53
  76793Comuna PoieneștiȘcoala Gimnazială, sat Oprișița, comuna Poienești74
  76894Comuna PoieneștiȘcoala Gimnazială, sat Florești, comuna Poienești56
  76995Comuna PoieneștiGrădinița cu Program Normal, sat Oprișița, comuna Poienești38
  77096Comuna PoieneștiȘcoala Primară, sat Frasinu, comuna Poienești53
  77197Comuna PuieștiȘcoala Gimnazială, sat Lălești, comuna Puiești135
  77298Comuna PuieștiLiceul Tehnologic - corp D, sat Puiești, comuna Puiești74
  77399Comuna PuieștiȘcoala Primară, sat Ruși, comuna Puiești70
  774100Comuna PuieștiȘcoala Primară, sat Cetățuia, comuna Puiești38
  775101Comuna PuieștiȘcoala Primară, sat Călimănești, comuna Puiești53
  776102Comuna PuieștiȘcoala Primară, sat Fulgui, comuna Puiești53
  777103Comuna PuieștiȘcoala Primară, sat Rotari, comuna Puiești53
  778104Comuna PuieștiȘcoala Primară, sat Bărțăluși-Mocani, comuna Puiești38
  779105Comuna PușcașiȘcoala Primară, sat Teișoru, comuna Pușcași56
  780106Comuna RebriceaȘcoala Primară, sat Rateșu Cuzei, comuna Rebricea56
  781107Comuna RebriceaȘcoala Primară, sat Tatomirești, comuna Rebricea70
  782108Comuna RebriceaȘcoala Primară, sat Sasova, comuna Rebricea38
  783109Comuna SoleștiȘcoala Gimnazială, sat Șerbotești, comuna Solești89
  784110Comuna SoleștiGrădinița cu Program Normal, sat Iaz, comuna Solești53
  785111Comuna StănileștiȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Stănilești, comuna Stănilești185
  786112Comuna StănileștiȘcoala Gimnazială, sat Pogănești, comuna Stănilești74
  787113Comuna StănileștiȘcoala Primară, sat Chersăcosu, comuna Stănilești53
  788114Comuna Ștefan cel MareȘcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare“ - corp, sat Cănțălărești, comuna Ștefan cel Mare56
  789115Comuna TanacuGrădinița cu Program Normal, sat Benești, comuna Tanacu53
  790116Comuna TăcutaȘcoala Gimnazială, sat Focșeasca, comuna Tăcuta89
  791117Comuna TăcutaGrădinița cu Program Normal, sat Tăcuta, comuna Tăcuta53
  792118Comuna TăcutaȘcoala Primară, sat Dumasca, comuna Tăcuta53
  793119Comuna TătărăniȘcoala Gimnazială „Ion Angheluță“, sat Bălțați, comuna Tătărăni89
  794120Comuna TătărăniGrădinița cu Program Normal, sat Bălțați, comuna Tătărăni70
  795121Comuna TodireștiȘcoala Primară, sat Plopoasa, comuna Todirești53
  796122Comuna TodireștiȘcoala Primară, sat Drăgești, comuna Todirești53
  797123Comuna TutovaGrădinița cu Program Normal nr. 2, sat Tutova, comuna Tutova24
  798124Comuna VăleniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Văleni, comuna Văleni89
  799125Comuna VindereiȘcoala Gimnazială, sat Obârșeni, comuna Vinderei89
  800126Comuna VindereiȘcoala Primară, sat Docani, comuna Vinderei53
  801127Comuna VindereiȘcoala Primară, sat Docăneasa, comuna Vinderei53
  802128Comuna VoineștiGrădinița cu Program Normal, sat Avrămești, comuna Voinești53
  803129Comuna VoineștiȘcoala Primară, sat Băncești, comuna Voinești53
  804130Comuna VoineștiȘcoala Primară, sat Stâncășeni, comuna Voinești53
  805131Comuna VutcaniȘcoala Gimnazială nr. 1, sat Vutcani, comuna Vutcani135
  806132Comuna VutcaniȘcoala Gimnazială - corp B, sat Vutcani, comuna Vutcani89
  807133Comuna VutcaniGrădinița cu Program Normal, sat Vutcani, comuna Vutcani70
  808134Comuna ZăpodeniȘcoala Primară, sat Portari, comuna Zăpodeni53
  809135Comuna ZăpodeniȘcoala Primară, sat Uncești, comuna Zăpodeni53
  810136Comuna ZăpodeniȘcoala Primară, sat Dobroslovești, comuna Zăpodeni53
  811137Municipiul BârladGrădinița cu Program Normal nr. 18, municipiul Bârlad41
  TOTAL VÂLCEA524
  8121Comuna BujoreniGrădinița cu Program Normal Olteni, comuna Bujoreni38
  8132Comuna Frâncești Școala Gimnazială, sat Genuneni, comuna Frâncești 121
  8143Comuna Frâncești Școala Gimnazială, sat Dezrobiți, comuna Frâncești 74
  8154Comuna Stănești Grădinița cu Program Normal, comuna Stănești 24
  8165Comuna ȘușaniȘcoala Gimnazială Șușani, comuna Șușani135
  8176Orașul BălceștiȘcoala Primară Benești, sat Benești, oraș Bălcești56
  8187Orașul BălceștiȘcoala Primară Cârlogani, sat Cârlogani, oraș Bălcești38
  8198Orașul BălceștiȘcoala Primară Gorunești, sat Gorunești, oraș Bălcești38
  TOTAL VRANCEA2.395
  8201Comuna Andreiașu de JosȘcoala Gimnazială „Simion Cristian“, comuna Andreiașu de Jos74
  8212Comuna BogheștiȘcoala Gimnazială Boghești, comuna Boghești135
  8223Comuna BogheștiGrădinița cu Program Normal Boghești, comuna Boghești53
  8234Comuna BordeștiȘcoala Primară Bordeștii de Jos, comuna Bordești56
  8245Comuna BroșteniȘcoala Gimnazială „Profesor Panaite C. Mazilu“ Broșteni, comuna Broșteni89
  8256Comuna CâmpuriGrădinița cu Program Normal nr. 2, comuna Câmpuri53
  8267Comuna ChiojdeniȘcoala Primară, sat Luncile, comuna Chiojdeni74
  8278Comuna CorbițaȘcoala Gimnazială - corp B, sat Șerbănești, comuna Corbița89
  8289Comuna CorbițaȘcoala Primară, sat Buda, comuna Corbița38
  82910Comuna CorbițaGrădinița cu Program Normal, sat Buda, comuna Corbița53
  83011Comuna CorbițaGrădinița cu Program Normal Rădăcinești, comuna Corbița0
  83112Comuna DumitreștiȘcoala Primară, sat Biceștii de Sus, comuna Dumitrești0
  83213Comuna DumitreștiȘcoala Primară nr. 1, sat Găloiești, comuna Dumitrești0
  83314Comuna DumitreștiȘcoala Primară, sat Poienița, comuna Dumitrești38
  83415Comuna DumitreștiGrădinița cu Program Normal, sat Poienița, comuna Dumitrești0
  83516Comuna Gura CalițeiGrădinița cu Program Normal, sat Plopu, comuna Gura Caliței53
  83617Comuna Gura CalițeiȘcoala Primară, sat Dealu Lung, comuna Gura Caliței0
  83718Comuna JarișteaȘcoala Primară nr. 2 Jariștea + Grădinița cu Program Normal nr. 2 Jariștea, comuna Jariștea0
  83819Comuna JitiaȘcoala Gimnazială Jitia, comuna Jitia56
  83920Comuna JitiaȘcoala Primară nr. 2, sat Jitia de Jos, comuna Jitia56
  84021Comuna JitiaȘcoala Primară, sat Măgura, comuna Jitia0
  84122Comuna JitiaGrădinița cu Program Normal Măgura, comuna Jitia0
  84223Comuna NerejuȘcoala Primară nr. 2 Nereju + Grădinița cu Program Normal nr. 2 Nereju, comuna Nereju56
  84324Comuna NerejuGrădinița cu Program Normal Brădăcești, comuna Nereju56
  84425Comuna NistoreștiȘcoala Primară, sat Brădetu, comuna Nistorești0
  84526Comuna PăuleștiȘcoala Primară Păulești Fundătura + Grădinița cu Program Normal Păulești Fundătura, comuna Păulești0
  84627Comuna Poiana CristeiȘcoala Primară sat Mahriu + Grădinița cu Program Normal sat Mahriu, comuna Poiana Cristei53
  84728Comuna PopeștiȘcoala Gimnazială „Profesor Doctor General Gheorghe V. Zaharia“, comuna Popești74
  84829Comuna PufeștiȘcoala Primară, sat Ciorani, comuna Pufești53
  84930Comuna RăcoasaȘcoala Gimnazială - corp A, comuna Răcoasa135
  85031Comuna SihleaȘcoala Gimnazială „Principele Șerban Ghica și Principesa Aristita Ghica“- corp B, comuna Sihlea135
  85132Comuna SihleaȘcoala Gimnazială, sat Voetin, comuna Sihlea89
  85233Comuna Tulnici Școala Gimnazială, sat Coza, comuna Tulnici 0
  85334Comuna Tulnici Școala Primară Lepșa + Grădinița cu Program Normal Lepșa, comuna Tulnici 0
  85435Comuna ȚifeștiȘcoala Gimnazială, sat Bătinești, comuna Țifești89
  85536Comuna ȚifeștiGrădinița cu Program Normal Sârbi, comuna Țifești38
  85637Comuna VrâncioaiaȘcoala Primară, sat Poiana, comuna Vrâncioaia53
  85738Comuna VrâncioaiaȘcoala Primară Muncei, comuna Vrâncioaia0
  85839Comuna VrâncioaiaGrădinița cu Program Normal Ploștina, comuna Vrâncioaia0
    Comuna DumitreștiȘcoala Primară Biceștii de Jos, comuna Dumitrești70
    Comuna Gura CalițeiȘcoala Primară „Nicolae V. Bălan“, sat Lacu Lui Baban, comuna Gura Caliței56
    Comuna Gura CalițeiGrădinița cu Program Normal, comuna Gura Caliței38
    Comuna Gura CalițeiȘcoala Primară, sat Plopu, comuna Gura Caliței38
    Comuna JarișteaȘcoala Primară, sat Pădureni, comuna Jariștea56
    Comuna JarișteaȘcoala Primară, sat Scânteia + Grădinița cu Program Normal, sat Scânteia, comuna Jariștea38
    Comuna NerejuȘcoala Primară, sat Brădăcești, comuna Nereju89
    Comuna PăuneștiȘcoala Primară Surlea, comuna Păunești74
    Comuna PloscuțeniȘcoala Primară, sat Argea, comuna Ploscuțeni56
    Comuna ReghiuGrădinița cu Program Normal nr. 3, sat Șindrilari, comuna Reghiu53
    Comuna TătăranuGrădinița cu Program Normal nr. 1, sat Bordeasca Veche, comuna Tătăranu38
    Comuna TătăranuGrădinița cu Program Normal, sat Mărtinești, comuna Tătăranu38
    Comuna TănăsoaiaȘcoala Primară, sat Galbeni, comuna Tănăsoaia38
  (la 16-09-2019, Anexa a fost modificată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 674 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 16 septembrie 2019 )
  -----