DECRET nr. 421 din 24 septembrie 1955pentru graţierea unor pedepse şi amnistierea unor infracţiuni
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 24 septembrie 1955     +  Articolul 1Se gratiaza în întregime cei condamnaţi la pedepse privative de libertate pînă la zece ani inclusiv, pentru săvîrşirea de crime de război, împotriva păcii şi umanităţii, prevăzute de Legea nr. 312/1945, Legea nr. 291/1947 şi Decretul nr. 207/1948.Cei condamnaţi la pedepse mai mari de zece ani se gratiaza în întregime dacă au participat la războiul antihitlerist în zona de operaţii.De asemenea, se gratiaza în întregime cei condamnaţi la pedepse mai mari de zece ani dacă nu au savirsit din proprie iniţiativă omoruri.  +  Articolul 2Celor condamnaţi pentru infracţiunile prevăzute de art. 1 alin. 1, la pedepse mai mari de zece ani, li se reduc pedepsele la jumătate.  +  Articolul 3Cei care au fost membri ai guvernelor fasciste în perioada de la 6 septembrie 1940 - 23 August 1944, nu beneficiază de prevederile art. 1 şi 2 din prezentul decret.  +  Articolul 4Se gratiaza în întregime cei condamnaţi la pedepse privative de libertate pînă la cinci ani inclusiv, pentru infracţiunile contra statului, prevăzute de art. 184-196 inclusiv Cod penal; art. 198-203 inclusiv Cod penal; art. 207-227 inclusiv Cod penal; art. 229-235 inclusiv Cod penal; art. 258-262 inclusiv Cod penal; art. 320-326 inclusiv Cod penal; art. 330 şi 331 Cod penal.În cauzele în curs de judecată privitoare la infracţiunile prevăzute în alineatul precedent, săvîrşite pînă la data prezentului decret, instanţele vor dispune neexecutarea sentinţei în cazul cînd vor aplica pedepse pînă la cinci ani privatiune de libertate.  +  Articolul 5Se gratiaza în întregime, indiferent de durata pedepsei, cei care săvîrşind infracţiunile prevăzute la art. 4, erau la data comiterii faptelor cetăţeni străini.  +  Articolul 6Se amnistiaza infracţiunile prevăzute de art. 197 Cod penal; art. 267 şi 268 Cod penal; art. 315-319 inclusiv Cod penal; art. 327 Cod penal; art. 327 bis Cod penal; art. 328 şi 329 Cod penal; art. 332 Cod penal; art. 335 şi 336 Cod penal şi cele prevăzute de Legea nr. 91/1946, de Legea nr. 190/1947, de Decretul nr. 163/1950, de Decretul nr. 205/1954 şi de Legile nr. 284/1947 şi nr. 285/1947.  +  Articolul 7Favorizatorii, tainuitorii, precum şi toţi ceilalţi participanţi, inclusiv cei care au omis a denunta, beneficiază de prevederile prezentului decret în aceeaşi măsura ca şi autorii.  +  Articolul 8În aplicarea prezentului decret pedeapsa munca silnica pe viaţa va fi socotită doua zeci şi cinci de ani.  +  Articolul 9Se abroga Legea nr. 291/1947, completată prin Decretul nr. 207/1948 cu modificările ulterioare.----------