HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 și 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de razboi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 și 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de razboi, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  George Cristian Maior,
  secretar de stat
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Șerban Mihăilescu
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 14 octombrie 2003.Nr. 1.217.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 și 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteraniide război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război