ORDIN nr. 4.004 din 14 mai 2019privind metodologia de calcul și plată a sumelor reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale prevăzute în titlurile executorii, pentru personalul din unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia, în anul 2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 17 mai 2019  În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene,având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare,în baza prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin stabilește procedura de calcul și efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unități/instituții, devenite executorii până la 31 decembrie 2018. (2) Hotărârile judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ, devenite executorii până la 31 decembrie 2018, se achită în anul 2019, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.  +  Articolul 2(1) Pentru hotărârile judecătorești având drept obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale se calculează și se plătește dobânda legală așa cum este specificată în hotărârea judecătorească. (2) Ratele dobânzii legale remuneratorii sau, după caz, penalizatoare aplicabile de la data nașterii debitului principal și până la data plății efective a acestuia, potrivit fiecărei hotărâri judecătorești, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Pentru calcul se aplică procentele prevăzute în anexă, în coloana 4 pentru dobânda legală remuneratorie, respectiv coloana 5 pentru dobânda legală penalizatoare, după caz, conform hotărârilor judecătorești. (3) Dobânda legală remuneratorie diminuată cu 20% sau, după caz, dobânda legală penalizatoare diminuată cu 20% se aplică la valoarea sumelor nete cuvenite, calculată potrivit hotărârii judecătorești, respectiv valoarea netă a debitului principal.(4) Dobânda legală se calculează de la data stabilită prin hotărârea judecătorească și până la data plății efective a debitului principal.(5) Formula de calcul al sumelor datorate pentru dobânda legală este:în care:CD = cuantum dobândă legală remuneratorie sau penalizatoare, după caz;DP = debitul principal (valoarea netă a acestuia);P = procentul de dobândă aplicabil perioadei de calcul, care reprezintă dobânda legală remuneratorie minus 20% (coloana 4) sau, după caz, dobânda legală penalizatoare diminuată cu 20% (coloana 5), conform hotărârii judecătorești, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) și alin. (2), aplicat la debitul principal (valoarea netă a acestuia);Na = numărul de zile calendaristice ale anului calendaristic;Nz = numărul de zile până la schimbarea procentului dobânzii de referință;i = perioada pentru care se calculează dobânda legală.Procentele de dobândă legală remuneratorie diminuată cu 20% sau, după caz, penalizatoare diminuată cu 20%, prevăzute în coloana 4, respectiv coloana 5 din anexă, se aplică pentru fiecare perioadă, proporțional cu numărul de zile, raportat la numărul de zile dintr-un an calendaristic.  +  Articolul 3(1) Plata sumelor datorate în temeiul hotărârilor judecătorești, prevăzute la art. 1, se efectuează de unitatea/ instituția la care a fost angajat salariatul în perioada pentru care s-au acordat diferențele salariale conform hotărârilor judecătorești, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor.(2) Ordonatorii de credite efectuează calculul dobânzilor legale, potrivit prevederilor prezentului ordin, pentru sumele totale datorate, indiferent de plățile efectuate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Sumele plătite se scad din sumele totale datorate, calculate potrivit prevederilor prezentului ordin, și se plătește diferența. (3) Sumele care urmează a fi plătite se aprobă în consiliul de administrație al unității/instituției.(4) Sumele prevăzute la alin. (1) se plătesc în conturile menționate de beneficiari.  +  Articolul 4(1) Ordonatorii de credite secundari și terțiari, consiliile de administrație, precum și comisiile constituite la nivelul unității/instituției de învățământ, din care obligatoriu fac parte reprezentanții federațiilor sindicale, răspund de corectitudinea privind calculul și plata dobânzilor legale și au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare alocate numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Potrivit clasificației economice a cheltuielilor bugetare, dobânzile legale se vor încadra la titlul „Alte cheltuieli“, cod 59, articolul „Despăgubiri civile“, cod 59.17.(3) Pentru sumele cuvenite privind dobânda legală se datorează numai impozitul pe venit, care se reține și se calculează la data efectuării plății și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 14 mai 2019.Nr. 4.004.  +  ANEXĂ
  Dobânzile legale remuneratorii/penalizatoare aplicabile în perioada 02.01.2008-30.04.2019
  PerioadaFracțieDobânda de referință BNR Dobânda legală remuneratorie (dobânda de referință BNR diminuată cu 20%)Dobânda legală penalizatoare (dobânda de referință BNR + 4 puncte procentuale diminuată cu 20%)
  12345
  02.01.2008-30.06.2008181 zile din 3667,50%6,00%9,20%
  01.07.2008-31.12.2008184 zile din 3669,75%7,80%11,00%
  01.01.2009-30.06.2009181 zile din 36510,25%8,20%11,40%
  01.07.2009-31.12.2009184 zile din 3659,50%7,60%10,80%
  01.01.2010-30.06.2010181 zile din 3658,00%6,40%9,60%
  01.07.2010-31.12.2010184 zile din 3656,25%5,00%8,20%
  01.01.2011-31.08.2011243 zile din 3656,25%5,00%8,20%
  01.09.2011-02.11.201163 zile din 3656,25%5,00%8,20%
  03.11.2011-31.12.201159 zile din 3656,00%4,80%8,00%
  01.01.2012-05.01.20125 zile din 3666,00%4,80%8,00%
  06.01.2012-02.02.201228 zile din 3665,75%4,60%7,80%
  03.02.2012-29.03.201256 zile din 3665,50%4,40%7,60%
  30.03.2012-31.12.2012277 zile din 3665,25%4,20%7,40%
  01.01.2013-01.07.2013182 zile din 3655,25%4,20%7,40%
  02.07.2013-05.08.201335 zile din 3655,00%4,00%7,20%
  06.08.2013-30.09.201356 zile din 3654,50%3,60%6,80%
  01.10.2013-05.11.201336 zile din 3654,25%3,40%6,60%
  06.11.2013-08.01.201464 zile din 3654,00%3,20%6,40%
  09.01.2014-04.02.201427 zile din 3653,75%3,00%6,20%
  05.02.2014-04.08.2014181 zile din 3653,50%2,80%6,00%
  05.08.2014-30.09.201457 zile din 3653,25%2,60%5,80%
  01.10.2014-04.11.201435 zile din 3653,00%2,40%5,60%
  05.11.2014-07.01.201564 zile din 3652,75%2,20%5,40%
  08.01.2015-04.02.201528 zile din 3652,50%2,00%5,20%
  05.02.2015-31.03.201555 zile din 3652,25%1,80%5,00%
  01.04.2015-06.05.201536 zile din 3652,00%1,60%4,80%
  07.05.2015-31.12.2015239 zile din 3651,75%1,40%4,60%
  01.01.2016-31.12.2016366 zile din 3661,75%1,40%4,60%
  01.01.2017-31.12.2017365 zile din 3651,75%1,40%4,60%
  01.01.2018-08.01.20188 zile din 3651,75%1,40%4,60%
  09.01.2018-07.02.201830 zile din 3652,00%1,60%4,80%
  08.02.2018-07.05.201889 zile din 3652,25%1,80%5,00%
  08.05.2018-31.12.2018238 zile din 3652,50%2,00%5,20%
  01.01.2019-30.04.2019120 zile din 3652,50%2,00%5,20%
  -----