HOTĂRÂRE nr. 12 din 10 mai 2019privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național din 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 10 mai 2019  Având în vedere prevederile art. 15^1 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile art. 1-4,7,8,10 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,observând prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2), al art. 110 alin. (2) și al art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum și al art. 15^1 alin. (5) din Legea nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Sistemul informatic privind monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, trebuie să permită evidențierea distinctă a prezenței la vot pentru referendumul național din data de 26 mai 2019.  +  Articolul 2Operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare va aduce la cunoștința alegătorului faptul că SIMPV înregistrează prezența la vot, separat pentru fiecare scrutin în parte.  +  Articolul 3Operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare va înregistra în SIMPV opțiunea alegătorului de a vota numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine, așa cum a fost comunicată de către acesta.  +  Articolul 4Operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare aduce la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare atât mesajele furnizate de SIMPV, cât și opțiunile alegătorului potrivit art. 3, astfel încât alegătorii să primească buletinele de vot conform opțiunilor înscrise în SIMPV.  +  Articolul 5(1) La referendumul național, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului român care optează să voteze pentru referendumul național, în interfața aplicației informatice pentru verificarea dreptului de vot, denumită în continuare ADV, pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:a) pentru alegătorul care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective, mesajul va fi: „Alegătorul .........(Se înscriu numele și prenumele.)......., cu CNP ........................., este înscris în lista electorală permanentă a acestei secții de votare la poziția nr. ............. .“;b) pentru alegătorul care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi: „Alegătorul .......(Se trec numele și prenumele.)....., cu CNP ..........................................., este înscris în lista electorală permanentă a Secției de votare nr .......................... din localitatea ......................, județul ....................................... .“;c) pentru alegătorul care deține pașaport simplu electronic ori pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, mesajul va fi: „Alegătorul CRDS cu CNP ................................... nu este înscris în listele electorale permanente.“;d) pentru persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi: „Persoana cu CNP ......................................... nu a împlinit vârsta de 18 ani!“;e) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicție, mesajul va fi: „Persoana ........(Se înscriu numele și prenumele.)......., cu CNP .................................................., figurează cu dreptul de vot interzis!“;f) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în țară, mesajul va fi: „Alegătorul ........(Se înscriu numele și prenumele.).., cu CNP ............................., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. ............ din localitatea ..................., județul ...................., la ora .................... .“;g) pentru alegătorul care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în străinătate, mesajul va fi: „Alegătorul .......(Se înscriu numele și prenumele.)....., cu CNP ......................., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. … din localitatea .................., statul ...................., la ora ............ .“;h) pentru alegătorul care este omis din lista electorală permanentă și nu deține pașaport simplu electronic ori pașaport simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu, mesajul va fi: „Alegătorul român cu CNP ......................... nu este înscris în listele electorale permanente.“(2) Operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care a optat să voteze pentru referendumul național din 26 mai 2019 se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.  +  Articolul 6În ziua votării, SIMPV furnizează Biroului Electoral Central, birourilor electorale județene, biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București rapoarte, în format .xls, pe fiecare secție de votare, localități, județe, respectiv la nivel național, care vor conține următoarele informații privind referendumul național:a) nivelul colectării datelor: numărul secției de votare/localitatea/județul/național;b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural și urban;c) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente;d) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare;e) numărul alegătorilor care au votat cu urna specială.  +  Articolul 7Funcționalitățile SIMPV prevăzute de art. 1 lit. j)-m) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2019 se realizează la referendumul național din 26 mai 2019 în condițiile stabilite de Biroul Electoral Central.  +  Articolul 8Modelul listei electorale permanente ce va fi folosit la referendumul național din 26 mai 2019 este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9În tot cuprinsul Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 23 aprilie 2019, sintagma „codului numeric personal al alegătorului comunitar“ se înlocuiește cu sintagma „datelor personale ale alegătorului comunitar“.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 10 mai 2019.Nr. 12.  +  ANEXĂModelul listei electorale permanente ce va fi folosit la referendumul național din 26 mai 2019ROMÂNIAJUDEȚUL/MUNICIPIUL BUCUREȘTI......................................... Secția de votare nr. ......................Municipiul, orașul, comuna sau numărul sectorului ....................................Localitatea componentă sau satul ..............................................................Strada ..........................................................
  LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  pentru referendumul național din 26 mai 2019
  Nr. crt.Semnătura alegătoruluiNumele și prenumele alegătoruluiCodul numeric personalDomiciliul sau reședința alegătorului (nr. imobil, bloc, apartament)Seria și numărul actului de identitate
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  ...
  Pagina ……. din ………NOTE:– Lista electorală permanentă se semnează potrivit legii.– Rubricile vor fi dimensionate la minimum 1 cm înălțime, iar rubrica privind semnătura va avea 4 cm lungime.
  -----