HOTĂRÂRE nr. 203 din 2 martie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare și justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activităților reglementate prin Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigațiile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 14 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2011 privind finanțarea unor activități de îmbunătățiri funciare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind modul de alocare, acordare și justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activităților reglementate prin Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altele decât irigațiile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 2 martie 2011.Nr. 203.  +  AnexăREGULAMENTprivind modul de alocare, acordare și justificare a transferurilor de la bugetul de statpentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activităților reglementate prinLegea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigațiile