ORDIN nr. 81 din 12 aprilie 2019pentru aprobarea Normelor privind transparența decizională în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare
EMITENT
  • COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 8 mai 2019    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,având în vedere art. 5 alin. (1) și art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Referatul nr. 14.650 din 12.04.2019,președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind transparența decizională în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,
    Cantemir Ciurea-Ercău
    București, 12 aprilie 2019.Nr. 81.  +  ANEXĂNORMEprivind transparența decizională în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare