LEGE nr. 66 din 18 aprilie 2019privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Națională a Meseriilor"
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie ziua de 11 martie ca „Ziua Națională a Meseriilor“ și va fi celebrată ca zi de sărbătoare națională, lucrătoare.  +  Articolul 2Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare, instituțiile de învățământ, precum și Parlamentul, Președinția României, Guvernul, celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale organizează, cu ocazia Zilei Naționale a Meseriilor, evenimente educaționale pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor. În perioada de 30 de zile calendaristice anterioare Zilei Naționale a Meseriilor, Ministerul Educației Naționale, inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ organizează, în parteneriat cu operatorii economici interesați, campanii de comunicare publică pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor.  +  Articolul 3Fondurile necesare pentru organizarea manifestărilor prilejuite de celebrarea Zilei Naționale a Meseriilor se asigură din bugetele instituțiilor de învățământ, din bugetele autorităților publice centrale și locale, în limita alocațiilor bugetare aprobate.  +  Articolul 4Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 aprilie 2019.Nr. 66.-----