ORDONANȚA nr. 69 din 24 august 2000pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. B pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Finanțarea acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997, se asigura din fondurile alocate anual cu aceasta destinație Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor prin legea bugetului de stat. (la 23-02-2001, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 15 februarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 23 februarie 2001 )  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor județene de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol și inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic, care răspund de angajarea și efectuarea cheltuielilor potrivit destinațiilor aprobate, precum și de recepția lucrărilor executate și decontate. (la 23-02-2001, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 15 februarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 23 februarie 2001 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 23-02-2001, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 15 februarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 23 februarie 2001 )  +  Articolul 4Termenul de finalizare a acțiunilor de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 1/2000 se prelungește până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și alimentației,
  Ioan Avram Muresan
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  ------------